بررسی تحلیلی موضوع رسانه یا روابط عمومی به مناسبت روز جهانی ارتباطات

ربات کشاورز: به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی ۱۰ عنوان مقاله پربازدید نمایه شده در پایگاه SID همین طور ۱۰ نشریه با بیشترین تعداد عنوان مقاله با کلیدواژه های ˮرسانهˮ یا ˮروابط عمومیˮ معرفی گردید.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، مقاله های علمی پربازدید با کلید واژه های رسانه یا روابط عمومی در بازه هزار روزه معرفی گشتند. کل دانلود مقالات در بازه هزار روزه با کلید واژه های “رسانه” یا “روابط عمومی” به تعداد ۳۴۰ هزار و ۹۶۷ عنوان مقاله است؛ که از این میان مقاله های “بررسی تاثیر تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری و کارهای روابط عمومی ادراک شده بر وفاداری مشتریان” در نشریه “مدیریت بازاریابی” با تعداد ۲۴ هزار و ۹۱۶، “واکاوی نقش عوامل زمینه ای (خانواده و همسالان، مدرسه و رسانه) در نهادینه سازی فرهنگ ورزش در کودکان و نوجوانان، یک مطالعه کیفی” در نشریه “تحقیقات کیفی در علوم سلامت” با تعداد ۹ هزار و ۳۱۱ و “بررسی نقش رسانه های جمعی در شکل گیری افکار عمومی نسبت به هدفمندی یارانه ها” در نشریه “مطالعات رسانه ای” با تعداد ۶ هزار و ۶۶۲ دانلود در جایگاه اول تا سوم قرار دارند.

مقاله های “اهمیت آموزش سواد رسانه ای در قرن بیست و یکم” در نشریه “مطالعات رسانه ای” با تعداد ۲۸ هزار و ۱۸، “استفاده از رسانه ها و وسایل کمک آموزشی در تدریس” در نشریه “راهبردهای آموزش (راهبردهای آموزش در علوم پزشکی)” با تعداد ۸ هزار و ۶۹۸ و “رسانه و فرهنگ سازی” در نشریه “تحقیقات فرهنگی ایران” با تعداد ۷هزار و ۶۶۱ بازدید در جایگاه اول تا سوم مقاله های پربازدید با کلیدواژه های “رسانه” یا “روابط عمومی” قرار دارند.

نشریات دارای بیشترین مقاله با کلیدواژه “رسانه” یا “روابط عمومی” نشریه های “مطالعات رسانه ای” با تعداد ۱۱۱، “پژوهشهای ارتباطی (پژوهش و سنجش)” با تعداد ۱۰۷ و “مطالعات رسانه های نوین” با تعداد ۵۳ مقاله مرتبط در جایگاه اول تا سوم قرار دارند.

در این گزارش تعداد کل بازدید از مقالات پایگاه SID با کلیدواژه “رسانه” یا “روابط عمومی” در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، ۷۸۷ هزار و ۵۱۵ عنوان است؛ که تعداد ۱۵۱هزار و ۱۳۲ عنوان در سال ۲۰۱۸، ۲۲۷ هزار و ۵۰۹ عنوان در سال ۲۰۱۹، ۲۶۵ هزار و ۷۶۰ عنوان در سال ۲۰۲۰ و ۱۴۰ هزار و ۱۱۴ عنوان مربوط به ۵ماه اول سال ۲۰۲۱ است.

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی (SID)، همین طور با بررسی برخی موضوعات در رابطه با ارتباطات و روابط عمومی در سامانه Depth.sid.ir که سامانه ای برای استخراج دانش از مقالات علمی است، به نتایج زیر دست یافتیم. در هر یک از این نمودارها کلیدواژه های در رابطه با موضوعات مورد اشاره نمایش داده شده است. لازم به ذکر است بزرگی دایره ی مربوط به هر کلیدواژه نشان دهنده میزان رابطه بیشتر آن با موضوع است.

مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آنها با “ارتباطات”

مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آنها با “روابط عمومی”

مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آنها با “رسانه”

مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آنها با “اطلاع رسانی”

مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آنها با “تبلیغات”

منبع: