سرپرست جدید جهاد دانشگاهی گلستان معارفه شد

ربات کشاورز: گلستان ˮابراهیم شهبازیˮ عصر امروز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه طی مراسمی بعنوان سرپرست جهاد دانشگاهی استان گلستان معرفی گردید.
در این مراسم که بمنظور رعایت پروتکلهای بهداشتی به شکل محدود برگزار شد، بهنام چهارلنگ؛ مدیرکل حراست جهاد دانشگاهی، عباس ناصری؛ مدیرکل اداره کل امور واحدها، پژوهشکده ها، سازمانها و مراکز جهاد دانشگاهی، عبدالرضا حاجیلری؛ مدیرکل راهبری و پژوهش معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی و معاونین و مدیران جهاد دانشگاهی گلستان حضور داشتند.
در این مراسم با خواندن حکمی از طرف دکتر حمیدرضا طیبی؛ رئیس جهاد دانشگاهی، ابراهیم شهبازی بعنوان سرپرست جهاد دانشگاهی واحد گلستان معرفی گردید.
همین طور در مراسم امروز از زحمات سیدعزیز موسوی، سرپرست سابق این نهاد تقدیر گردید.

منبع: