در حاشیه اینوتکس ۲۰۲۱؛ فناوری های آینده مورد بررسی قرار می گیرند

فناوری های آینده همچون علوم شناختی، بیوتکنولوژی، بیگ دیتا و…در حاشیه نمایشگاه فناوری و نوآوری اینوتکس مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، اکبر قنبرپور معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس در حاشیه نمایشگاه فناوری و نوآوری اینوتکس ۲۰۲۱ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون ۱۸۰ غرفه مجازی و ۱۷۰ غرفه حضوری در نمایشگاه حضور دارند و تمام بازیگران اکوسیستم نوآوری در آن مستقر شده اند.
قنبرپور ضمن اشاره به بخش استیج نمایشگاه اینوتکس سال جاری اظهار داشت: در این بخش موضوعات عمومی کسب و کار همچون رهبری تیم ها، محیط زیست، بین المللی شدن و مسایل تحریمها، پارادایم ذهنی مدیران، چالش های اکوسیستم و… مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس ضمن اشاره به بخش دیگری در نمایشگاه اینوتکس که در ارتباط با فناوری های آینده است اظهار داشت: بخش دیگری در نمایشگاه مختص فناوری های آینده است که شامل ۵G، بیگ دیتا، پردازش ابری، بیوتکنولوژی، علوم شناختی و …می شود.
قنبرپور افزود: در نمایشگاه سال جاری این فناوریهای آینده توسط متخصصان شرکتهای دانش بنیان مورد بررسی قرار می گیرند.
وی اظهار داشت: بخش دیگر نمایشگاه پاویون زنان است که با همکاری معاونت علمی شکل گرفته و با موفق ترین زنان کارآفرین گفتگو می شود.