در نمایشگاه اینوتکس مطرح شد؛ لزوم پیوند کسب و کارهای استارت آپی با سرمایه بخش خصوصی

یک کارشناس اقتصادی درباب رفع موانع استارت اپها به لزوم پیوند کسب و کارهای استارت آپی با سرمایه بخش خصوصی تاکید کرد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، در بخش استیج دهمین نمایشگاه فناوری و نوآوری اینوتکس ۲۰۲۱ کارشناسان اقتصادی نظرات خودرا راجع به موانع کسب وکار نو و استارت آپی ایرانی مطرح نمودند.
پدرام سلطانی، نائب رئیس سابق اتاق تجاری ایران امروز در استیج اینوتکس ۲۰۲۱ با اشاره به تصرف بخش بزرگی از بنگاه های اقتصادی در سالهای ۸۵ تا ۹۵، توسط نهادهای عمومی و افزایش اقتدار اقتصادی این بخش ها در کنار اقتصاد سیاسی اظهار داشت: از سال ۹۵، حساسیت نهادهای عمومی بر استارت آپ های بزرگ بیشتر شده است و تلاش می کنند این حوزه را هم به انحصار خود درآورند.
وی افزود: استارت آپ های بزرگ ایرانی بعنوان منبع تولید و ذخیره بیگ دیتا مورد توجه این نهادها قرار گرفته اند؛ باتوجه به این مسئله مداخله این نهادها در اکوسیستم استارت آپی از چالش های جدی در آینده کسب وکارهای نوپا در کشور است.
سلطانی با سفارش ای از فعالان اکوسیستم استارت آپی خواست برای جذب سرمایه، کسب وکار خودرا با بخش خصوصی واقعی پیوند بزنند.
به گفته این فعال اقتصادی، جذب سرمایه از نهادهای حاکمیتی و عمومی، چالش های بسیاری را برای فعالان استارت آپی به وجود می آورد و با روح فعالیت استارت آپی منافات دارد.
حسین محمودی اصل، تحلیل گر اقتصادی نیز در استیج اینوتکس ۲۰۲۱، با اشاره به لزوم تعیین استراتژی در کسب وکارهای نوپا اظهار داشت: در کشور ما خلاء وجود احزاب به فقدان استراتژی و برنامه منجر گردیده است. درحالیکه کشور باید سناریو محور عمل کند. متاسفانه دولت در ایران فاقد برنامه است.
محمودی اصل اظهار داشت: جوانان استارت آپی به خوبی می دانند که استراتژی، در نظر گرفتن منابع و استفاده از الگوریتم ها تا چه اندازه در موفقیت کسب وکارها موثر است. اما این نکته در سطح دولت درک نشده است و هیچ سناریویی نمی بینید.
این کارشناس اقتصادی در ادامه در سفارش به فعالان استارت آپی اظهار داشت: بیش از ۳ میلیون صنف در ایران فعالیت می نمایند که این رقم، ۷ برابر استاندارد جهانی است. ۷۵ درصد از این صنوف در بخش فروش و ۲۵ درصد در بخش تولید فعالیت می نمایند.
وی افزود: فعالیت این تعداد از صنوف، خصوصاً عوامل فروش موجب تورم است. استارت آپ ها می توانند با حضور در این بخش مانع تورم شوند.