برای حل چالشهای فیزیک و شیمی؛ دقیق ترین تصاویر اتم با میکروسکوپ جدید به ثبت رسید

رکورد ثبت دقیق ترین تصویر از اتم ها که در سال ۲۰۱۸ توسط دانشگاه کرنل به ثبت رسیده بود سرانجام شکسته شد و الگوریتم جدیدی توسط خود این محققان بدین منظور به کار گرفته شد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از اسلش گیر، در سال ۲۰۱۸ از الگوریتمی معروف به ptychography برای سه برابر کردن دقت تصاویر میکروسکوپ های الکترونیکی استفاده شد و ذراتی که ضخامت آنها از چند اتم فراتر نمی رفت، ثبت شدند.
محققان مورد اشاره برای شکستن رکورد خود در سال ۲۰۱۸ از یک میکروسکوپ الکترونیکی جدید استفاده کردند که در آن ابزاری معروف به امپاد برای شناسایی آرایه های بسیار کوچک نصب شده است.
امپاد از الگوریتمی بسیار دقیق برای بازسازی دقیق و سه بعدی اتم ها استفاده می نماید.
وضوح تصاویر به دست آمده از اتم ها از این طریق به حدی است که حتی تشعشعات حرارتی آنها از راه آن قابل مشاهده می باشد.
این میکروسکوپ بیشترین حد وضوح تصاویر یک اتم را به ثبت رسانده که تابحال بی سابقه بوده است. این دستاورد جدید علمی راه را برای حل خیلی از مشکلات و چالش های علم فیزیک و شیمی هموار می سازد.

منبع: