رئیس جهاد دانشگاهی مطرح كرد؛ تكلیف خودرا با فاكتورهای بین المللی سنجش توسعه یافتگی مشخص نماییم

رییس جهاد دانشگاهی با اعلان اینکه جمهوری اسلامی ایران باید تکلیف خودرا با فاکتورهای بین المللی سنجش توسعه یافتگی مشخص نماید، اظهار داشت: یا بپذیریم که این شاخص ها درست هستند و ادامه وضعیت موجود و عدم کوشش برای ارتقاء آنها موجب تبعات ناگواری در کشور می شود و برای اصلاح آنها برنامه ریزی نماییم و یا اگر معتقدیم که این شاخص ها درست نیستند و بدنبال سیاه نمایی وضعیت جمهوری اسلامی هستند، باید بگوئیم فاکتورهای صحیح چه هستند، چگونه تهیه شده اند و تناسب بین این شاخص ها و وضعیت زندگی واقعی مردم چگونه است.

دکتر حمیدرضا طیبی، رییس جهاد دانشگاهی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص فاکتورهای بین المللی توسعه یافتگی و اقدامات برای ارتقاء فاکتورهای توسعه کشور در دولت آتی اظهار نمود: برمبنای آمارهایی که سازمان های مختلف بین المللی ارائه می کنند، رتبه های ایران در فاکتورهای سنجش پیشرفت و توسعه یافتگی، بسیار نامناسب است. اگر آمارها صحیح هستند، شورای عالی انقلاب فرهنگی چه اقداماتی جهت ارتقاء شاخص ها انجام داده و یا در دست اقدام دارد؟ اگر هم درست نیستند، فاکتورهای درست کدامند؟ من مقام مسئول در ارتباط با فاکتورهای بین المللی، قبول و یا عدم قبول آنها نیستم و از مسئولان مربوطه باید سؤال شود. در مورد برنامه های شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز قرار بر این شده است که این تیپ سوالات از دبیر شواریعالی سوال شود.

وی افزود: به طور شخصی و بعنوان رییس و عضو یک سازمان بزرگ فرهنگی، علمی و فناورانه که مولود خود انقلاب اسلامی ایران است و بر طبق تجاربی که در فعالیت خود که در این سازمان از شروع تأسیس آن کسب کرده ام و یا مسائلی که در پیگیری اجرای پروژه های علمی و فناورانه و کاربردی کردن فناوری ها با آن روبه رو شده ام، می توانم بگویم که کمابیش آمارها درست هستند. ممکنست با ارائه درست تعدادی از آمارها، رتبه های ما بهتر شود، ولی اختلاف ما در این حالت نیز با وضعیت مطلوب بسیار زیاد است. در زندگی عادی و کاری خودمان هم همین واقعیت ها را مشاهده می نماییم. زیاد شدن فاصله بین فقیر و غنی و افزوده شدن مرتب به جمعیتی که زیرخط فقر قرار می گیرند، عدم تناسب درآمدها با مخارج زندگی، افزایش پیوسته قیمت ها در تامین احتیاجات روزمره زندگی و ده ها موضوع دیگر که در زندگی شخصی و کاری خود با آن مواجه هستیم، از آن حکایت می کند که وضعیت ما بر طبق فاکتورهای بین المللی سنجش توسعه به واقعیت نزدیک است و یا کمی بهتر از آنست.

وی در پاسخ به این سؤال که به عنوان رییس جهاد دانشگاهی بارها اعلام نموده اید که توان تولید اغلب فناوری های مورد نیاز توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را دارید و هم چنین کارهای بسیار بزرگ فناورانه انجام داده اید؛ پس چرا با وجود این توانمندی ها، فاکتورهای توسعه ما نامطلوب است؟! تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران باید تکلیف خودش را با این شاخص ها مشخص نماید. یا بپذیریم که این شاخص ها درست و ادامه وضعیت موجود و عدم کوشش برای ارتقاء آنها موجب تبعات ناگواری در کشور می شود و برای اصلاح آنها برنامه ریزی نماییم و یا اگر معتقدیم که این شاخص ها درست نیستند و بدنبال سیاه نمایی وضعیت جمهوری اسلامی هستند، باید بگوئیم فاکتورهای صحیح چه هستند، چگونه تهیه شده اند و تناسب بین این شاخص ها و وضعیت زندگی واقعی مردم چگونه است. باز هم با همان قاطعیت می گویم که توان تولید بیشتر فناوری های مورد نیاز خودرا داریم، ولی باید بخواهیم که صاحب آن فناوری‎ ها شده و شرایط را برای کاربرد آنها فراهم نماییم.

عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه سه عنصر اصلی توسعه اقتصاد و دانش بنیان یعنی فناوری، نیروی انسانی و منابع مالی در کشور وجود دارد؛ درباب دلیلهای عدم تحقق توسعه اقتصادی اظهار داشت: به طور خلاصه می گویم تحقق این هدف مهم نیاز به اجماع ملی نخبگان در تحقق آن و سپردن کار را به کاردان ها دارد.

دکتر طیبی در پاسخ به این سؤال که با عنایت به این که در آستانه تحول و یا تغییر در زمینه اجرائی کشور هستیم و مدیران آینده قوه اجرائیه کشور باید چه اقداماتی را برای اصلاح و و ارتقاء فاکتورهای توسعه کشور انجام دهند؟ تصریح کرد: اولاً باید بپذیریم که در وضعیت نامطلوبی در این شاخص ها قرار داریم. چاره هم بر اجماع در قرار دادن توسعه اقتصادی متکی بر توان ملی به عنوان مسئله اصلی کشور است و هماهنگ کردن سیاست های داخلی و خارجی برای تحقق این مشکل بزرگ. اینکار کاملاً شدنی است. هم برنامه ریزی صحیح و هم اجرا نیاز به مدیران عالم و توانمند و استفاده از نظر دانشمندان و خبرگان دلسوز دارد.

وی در آخر تصریح کرد: باید با گذاشتن شاخص در انتخاب مدیران توانمند، کار را به کاردان ها سپرد و از سیاسی کاری در انتخاب مدیران به شدت پرهیز کرد. شرایط برای جهش در جهت مثبت و حل مشکلات و یا سقوط در مشکلات بسیار بزرگتر و خدای نکرده به وجود آمدن شرایط جبران ناپذیر، آماده است. ان شاءالله با درایتی که وجود دارد، گزینه اول انتخاب می شود. خانواده بزرگ جهاد دانشگاهی نیز آمادگی پذیرش مسئولیت های بزرگ در تحقق این هدف مقدس را دارد.