پشتیبانی از طرح های فناورانه در زمینه پسماندها و راندمان خوراک دام

ربات کشاورز: طرح های نوآورانه و کاربردی در زمینه پسماندها و ماشین آلات کشاورزی با هدف بهبود راندمان از منابع خوراک دام جذب و حمایت می شود.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی فراخوانی اعلام نمود که پذیرای طرح های نوآورانه شرکت ها، تیم های فناور، پژوهشگران و متخصصانی است که بتواند گره گشای تامین منابع خوراک دام از پسماندها و ماشین آلات کشاورزی است.
همه مجموعه های فناور و خلاق دعوت هستند تا با ارسال طرح های فناورانه و نوآورانه خود در این فراخوان مشارکت کنند و سهمی در بهبود راندمان از منابع خوراک دام و رفع نیازهای فناورانه پسماندها و ماشین آلات کشاورزی داشته باشند.
محورهای این فراخوان در توسعه پایلوت شامل «توسعه فناوری مناسب استفاده از شاخه درخت خرما در تغذیه دام، نوآوری و بهبود ارزش غذایی، دخیره سازی و غیره»، «توسعه فناوری مناسب مصرف میوه و سرشاخه سمر در تغذیه دام»، «توسعه فناوری مناسب استفاده از پوسته سبز پسته در تغذیه دام» می شود.
همچنین «ارائه فناوری مناسب برداشت برگ و طوقه چغندر و انتقال به بیرون از مزرعه»، «ارائه فناوری مناسب برداشت بقایای ذرت دانه ای»، «ارائه فناوری مناسب جمع آوری و خردکن کاه برنج»، «ارائه فناوری مناسب برداشت یونجه»، «ارائه فناوری مناسب برای اصلاح مکانیزم چاپرهای برداشت ذرت علوفه ای» و «ارائه فناوری مناسب برای اصلاح هدکمباین گندم در کشت تاخیری توام گندم و ذرت علوفه ای» نیز محورهای این فراخوان در حوزه ماشین آلات است.

منبع: