رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد لزوم سوق دادن دانشگاه ها به کسب درآمدهای اختصاصی

به گزارش ربات کشاورز رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور به پرهزینه بودن دانشگاه هایی چون دانشگاه هنر به لحاظ نوع رشته های موجود در آن و تخصیص بسیار پایین میزان بودجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقایسه با سایر سازمانها و نهادهای کشور از جانب دولت و لزوم سوق دادن دانشگاه ها به کسب درآمدهای اختصاصی تاکید نمود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر حسن میرزا بزرگ رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه مسعود شفیعی معاون عمرانی امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن بازدید از دانشگاه هنر با سید حسن سلطانی رئیس و مسولین دانشگاه هنر در مورد پروژه های عمرانی دانشگاه دیدار و گفت و گو کردند. در این جلسه توضیحاتی در مورد روند اجرای پروژه های عمرانی از سال ۹۸ و تخصیص اعتبارات صورت گرفته در این زمان توسط مهندسان حوزه ی مدیریت دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی ارائه شد.
همینطور دکتر سلطانی به اقدام های انجام شده در پردیس کرج همچون ایجاد مسیرهای شرقی- غربی و شمالی- جنوبی، دیوار کشی ضلع شمالی زمین های پردیس کرج که با همکاری شهرداری استان البرز صورت گرفته اشاره نمود.
در ادامه این نشست، دکتر میرزا بزرگ به پرهزینه بودن دانشگاه هایی چون دانشگاه هنر به لحاظ نوع رشته های موجود در آن و تخصیص بسیار پایین میزان بودجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقایسه با سایر سازمانها و نهادهای کشور از جانب دولت و لزوم سوق دادن دانشگاه ها به کسب درآمدهای اختصاصی تصریح کرد.
دکتر شکوری معاون اداری و مالی دانشگاه هنر ضمن تایید صحبت های دکتر میرزا بزرگ، به تفاوت اعضای هیات علمی دانشگاه های هنری از نظر مرتبه با سایر دانشگاه ها و تخصیص بودجه بر مبنای میزان جذب دانشجو در پردیس ها که یکی از برنامه های میان مدت دانشگاه هنر است پرداخت.
او همینطور در ادامه به مرتبه علمی برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه هنر که مربی هستند اشاره نمود و این مورد را دلیل عدم جذب دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری دانست و خواهان بررسی و رفع این تناقض شد.
دکتر میرزا بزرگ درباره برون رفت از پاره ای از مسائل بینادین نظام بودجه ای که در خلال سالیان گذشته مشکلات ساختاری برای دانشگاه فراهم آورده بود قول های مساعد داده و درباره راهکارهای قانونی مربوطه که با حمایت های ویژه ایشان قابل تحقق خواهد بود مذاکره شد و در انتها این دیدار مدعوین از قسمت های مختلف دانشگاه بازدید کردند.