کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان به وجود آمد

ربات کشاورز: کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوجود آمد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، یکی از کانون هایی که با حمایت دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به وجود آمده است، کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان، است.
کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان در تلاش است تا ارتباط میان حوزه های مختلف در بخش شیلات کشور را توسعه بخشد.
ایران یکی از کشورهای غنی در این حوزه می باشد و علاوه بر صیادی، پرورش شیلات در اشکال مختلف در آن جریان دارد. کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان، تلاش دارد تا با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رابطه میان فعالان فناور و دانشگاهی را با بازار و صنعت، تقویت کند.
در این راستا این نهاد نشست های مختلفی را با حضور پژوهشگران، پژوهشگران، فعالان حوزه شیلات، شرکت های دانش بنیان، خلاق و استارت آپ ها و همین طور مقامات دولتی برگزار کرده است.
افزایش همگرایی، همکاری و هماهنگی تمام دست اندرکاران دانش، صنعت و بازار آبزیان و شناسایی چالش های کلان و ارتقای وحدت رویه پیرامون کارهای اصلی در زمینه صنعت، دانشگاه و بازار آبزیان، همچون اهدافی است که این کانون به دنبال تحقق آنها است.
مراکز علمی و پژوهشی مانند موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات دریای خزر و دانشگاه تهران، همچون اعضای کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان هستند.
دستگاه های اجرائی و مراکز وابسته به دولت مانند سازمان شیلات ایران، سازمان دامپزشکی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همچون دیگر همکاران این نهاد محسوب می شوند.
کانون تلاش دارد تا بوسیله شبکه سازی میان فعالان مختلف رشته آبزیان، ارتباطات علمی و فناورانه را توسعه بخشد. انعقاد تفاهم نامه با نهادهایی مانند شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ایران یکی از اقداماتی بود که برای تحقق این هدف برنامه ریزی شد.
یکی از برنامه های کانون کوشش برای توسعه صنعت پرورش ماهی در قفس است.
این کانون از همه پژوهشگران، دانشمندان برجسته، فعالان فناور و شرکت های دانش بنیان دعوت می کند تا طرح های نوآورانه خودرا با آنها در بین بگذارد تا مشترکاً برای تحقق آن تلاش کنند.