در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف انجام می شود راه اندازی اولین آزمایشگاه تست انژکتور خودرو های بنزینی

اولین آزمایشگاه تست انژکتور خودرو های بنزینی در سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف راه اندازی می شود.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، در بازدید دکتر افشاری، معاون مهندسی شرکت مگاموتور و هیات همراه از توانمندی های سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در حوزه خودرو، تولید انژکتور خودروی شاهین و تیبا در این سازمان مورد موافقت دو طرف قرار گرفت و مقرر شد تولید ۱۲۰ هزار قطعه انژکتور برای سال اول قرارداد برنامه ریزی شود.

همچنین در جلسه ای که در حاشیه این بازدید با حضور دکتر افشاری، دکتر طباطبایی، مهندس صادقی، مهندس وحدانی، مهندس سپهر، مهندس حسنی و مهندس غریب برگزار شد، با موافقت طرفین، همزمان با تولید انژکتور خودروی شاهین و تیبا، اولین آزمایشگاه تست انژکتور خودرو های بنزینی هم در سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف راه اندازی می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، در این بازدید که با هماهنگی مرکز کلینیک صنعت صورت گرفت، از مرکز و آزمایشگاه میکروالکترونیک، آزمایشگاه اپتیک و کارگاه ساخت بازدید شد.

منبع: