مقابله با آلزایمر با فناوری مافوق صوت!

ربات کشاورز: پژوهشگران می گویند می توان امیدوار بود در آینده داروهای مبتنی بر تکنولوژی های مافوق صوت برای جلوگیری از تشکیل پلاک های مخرب در مغز و ابتلاء به آلزایمر به کار گرفته شوند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از نیواطلس، امواج مافوق صوت می توانند پلاک های سمی عامل ابتلاء به آلزایمر را در مغز از بین ببرند و گروهی از پژوهشگران استرالیایی با استفاده از این تکنولوژی قصد دارند روش جدیدی برای درمان آلزایمر بیابند. این روش با موفقیت برای درمان آلزایمر بر روی موش ها آزمایش شده و انتظار می رود بر روی افراد مسن نیز نتایج خوبی داشته باشد. ایده اولیه بدین منظور از سال ۲۰۱۵ عنوان شد تا با استفاده از امواج مافوق صوت در کنار ریزحباب های پرشده از گاز بتوان پلاک های سمی در مغز را از بین برد. امواج مورد اشاره با منفجر کردن حباب های پر از گاز سبب نابودی پلاک های سمی می شوند. با این کار داروهای ضدآلزایمر می توانند مسیر خودرا در مغز طی کرده و در نهایت به پلاک های سمی آمیلوئید برسند و آنها را نیز از بین ببرند. این روش بر روی موش هایی به کار گرفته شده که مغز آنها مشابه با مغز افراد ۸۰ تا ۹۰ ساله بوده و کارآیی آن امیدواری به تأثیرگذاری روش مذکور را افزایش داده است. انتظار می رود روش درمانی مذکور احیای برخی توانایی های شناختی افراد مبتلا به آلزایمر را ممکن کند.

منبع: