توسط جهاد علامه طباطبایی انجام می شود؛ فراخوان جذب ایده های پژوهشی کاربردی در زمینه های مختلف علوم انسانی

ربات کشاورز: جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، فراخوان جذب ایده های پژوهشی کاربردی در زمینه های مختلف علوم انسانی را اعلام نمود. درصورت تأیید، مساعدت مالی و معنوی لازم برای اجرای رساله های منتخب توسط این واحد سازمانی انجام خواهد گرفت.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی از دانشجویان مقطع دکترا که در زمینه های نوآوری اجتماعی، مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و توانمندسازی دارای ایده های کاربردی هستند، دعوت می کند تا ایده ها و موضوعات در رابطه با موارد فوق را جهت انجام رساله دکترا خود به این واحد ارائه کنند.

براساس اعلام روابط عمومی جهاددانشگاهی علامه طباطبایی، در صورت کاربردی بودن موضوعات و تأیید آنها در این واحد سازمانی، مساعدت مالی و معنوی لازم برای اجرای رساله های منتخب انجام خواهد گرفت. متقاضیان می توانند بوسیله تماس با ۳-۸۸۹۱۱۰۰۱-۰۲۱، whatsapp: 09025153340 و jahad_alameh@ اطلاعات بیشتری کسب کنند.

منبع: