رئیس انستیتو پاستور ایران: واکسن های ایرانی کرونا به بازار جهانی راه خواهند یافت

به گزارش ربات کشاورز رییس انستیتو پاستور ایران اظهار داشت: واکسن های ایرانی کرونا حتما سهم قابل توجهی از بازار جهانی را تصاحب خواهند کرد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، دکتر علیرضا بیگلری شب گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی اظهار داشت: باتوجه به سابقه یکصد ساله در تولید واکسن، ثابت شدن واکسن ایمن و کارا و موثر بودن در مقابل جهش های جدید، بازار صادراتی برای این واکسن باز خواهد بود.
وی با اعلان اینکه انستیتو پاستور سابقه یکصد ساله در حوزه تولید دارد، اظهار داشت: ثابت شده که این واکسن در سنین ۱۸ تا ۹۰ سال بدون خطر مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس انستیتو پاستور ایران اظهار داشت: در کشور کوبا ۴۴ هزار نفر و در ایران ۲۴ هزار نفر دوز دوم واکسن مشترک انستیتو پاستور ایران و کوبا را دریافت کرده اند.
بیگلری اظهار داشت: واکسن مشترک انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینلای کوبا بصورت همزمان در فاز نهایی قرار دارند و در کشور کوبا ۴۴ هزار نفر و در ایران هم ۲۴ هزار نفر در ۸ شهر کشور دوز دوم را دریافت کرده اند.
وی اضافه کرد: در یک سال قبل فناوری واکسن در کشور به اندازه ۲۰ سال پیشرفت کرد به عبارتی کووید ۱۹ با تمام مشکلاتش، فرصت بی نظیری را برای صنعت واکسن کشور فراهم نمود.

منبع: