فراخوان جذب ایده های نوآورانه صنعت چسب منتشر گردید

ستاد توسعه فناوری نانو فراخوان جذب ایده های فناورانه و نوآورانه حوزه صنعت چسب را برگزار می نماید.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، برنامه چالش های فناوری و نوآوری با همکاری یک شرکت فعال در حوزه چسب چالشی برای عرضه ایده و محصول های فناورانه در رابطه با صنعت چسب برگزار کرده است.
علاقمندان می توانند حداکثر تا ۱۵ مردادماه، طرح مفهومی خویش را ارسال نمایند.
روند این چالش به صورتی است که در انتها مرحله اول طرح های دریافتی در کمیته داوران ارزیابی شده و در نهایت، شرکت کنندگان برتر (اعم از فرد یا گروه) جهت ساخت نمونه آزمایشگاهی از طرح خود وارد مرحله دوم چالش خواهند شد.
برگزیدگان مرحله نخست، سه ماه فرصت خواهند داشت تا ضمن تکمیل مستندات فنی و اقتصادی طرح خود، یک «نمونه آزمایشگاهی» مطابق با طرح اولیه خویش را طی مرحله دوم عرضه نمایند. در انتها مرحله دوم جهت انتخاب طرح برتر، مستندات فنی و اقتصادی و هم نمونه آزمایشگاهی عرضه شده از جانب هر شرکت کننده توسط هیات داوران ارزیابی و برنده نهایی معرفی می شود.
هدف از برگزاری این چالش عرضه ایده‎ های فناورانه، نوآورانه و بدیع در حوزه چسب با خصوصیت های «توجیه پذیری از لحاظ اقتصادی»، «تناسب با صنعت ایران»، «قابلیت صنعتی شدن (تولید انبوه)»، «دارابودن بازار مناسب (داخلی و صادرات)» است.

منبع: