در آیین نامه اجرایی، شرایط دسترسی و نحوه بهره برداری از منابع ژنتیکی انجام شد تصویب جایگاه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ارتقاء امنیت ژنتیکی کشور

ربات کشاورز: در امتداد تداوم انجام اولویت های راهبردی کشور و بمنظور کمک به ارتقای فاکتورهای امنیت سلامت، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی، نقش فعال مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در مرجعیت شناسایی و ثبت منابع زیستی و ژنتیکی، تبیین و مصوب شد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، حسب مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ و در اجرای ماده ۶ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید، مطابق این قانون، دستگاه های مشخص شده همچون جهاد دانشگاهی، مأمور تدوین آیین اجرائی برای ماده ۶ این بخشنامه شدند.

دکتر سید مجید تولیت، رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در این خصوص اظهار داشت: برمبنای ماده ۶ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی، دسترسی به منابع ژنتیکی و بهره برداری از آن تابع بخشنامه اجرائی شرایط دسترسی و نحوه بهره برداری ژنتیکی است که مقرر گردید توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران برسد. بخشنامه اجرائی مذکور نیز با رویکرد حفاظت از منابع ژنتیکی، تسهیل در امر پژوهش با اولویت پژوهشگران داخلی و رعایت حقوق عرفی جوامع محلی تنظیم گردید.

وی ادامه داد: در ضمن جلسات گوناگون همفکری و هم افزایی فیمابین دستگاه های مختلف ذیربط، تدوین این بخشنامه انجام شد. همین طور در تداوم انجام اولویت های راهبردی کشور بمنظور کمک به ارتقای فاکتورهای امنیت سلامت، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی، نقش فعال این مرکز در مرجعیت شناسایی و ثبت منابع زیستی و ژنتیکی موضوع ماده ۳۴ بخشنامه تبیین و مصوب گردید.

رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران اشاره کرد: بر اساس ماده ۳۴ بخشنامه واردکنندگان ریزسازواره (میکروارگانیسم) و رده های سلولی لازم است بعد از ورود و پیش از استفاده، بلافاصله نسبت به ثبت و ذخیره منبع ژنتیکی مذکور در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران اقدام نمایند. مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موظف است اطلاعات ثبت شده موضوع این تبصره را در سامانه جامع درج نماید. همین طور واردات هرگونه ریزسازواره (میکروارگانیسم) برای مقاصد پژوهشی در زمینه سلامت انسانی منوط به تایید طرحنامه پژوهش در کمیته علمی صلاحیت دار و کارگروه اخلاق در پژوهش ذی صلاح و در سایر حوزه ها منوط به تایید طرح نامه پژوهش در کمیته علمی و ثبت در مرکز ملی ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران است.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، دکتر تولیت اشاره کرد: این مرکز با داشتن چهار بانک زیستی میکروارگانیسم ها، گیاهی، مولکولی، سلول های انسانی و جانوری و بیش از ۲۷ کلکسیون، ضمن دارا بودن استاندارهای لازم بین المللی جهت شناسایی، ثبت و نگهداری نمونه های زیستی، در حال توسعه و تکمیل زیرساخت های فیزیکی و تجهیزاتی خود جهت ایفای نقش ملی و ماموریت محوله می باشد.

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران ضمن تبریک این دستاورد علمی مهم به جامعه علمی و زیست فناوری کشور آمادگی خودرا جهت ارائه هر گونه خدمت و تسهیل در روند ثبت نمونه های زیستی پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی جهت حفاظت از ذخایر زیستی و پیشبرد اهداف تحقیقاتی کشور اعلام می دارد.

منبع: