به همت پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران؛ نظام نامه مدیریت دانش در دستگاه های اجرائی کشور تدوین شد

ربات کشاورز: نظام نامه مدیریت دانش در دستگاه های اجرائی کشور که به همت پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران تهیه و تدوین شده است طی بخشنامه ای توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه های اجرائی ابلاغ گردید.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، به سبب این بخشنامه دستگاه های اجرائی مکلفند در امتداد استقرار نظام مدیریت دانش، ضمن تعیین واحد متولی مدیریت دانش(از بین واحدهای سازمانی موجود) نسبت به ایجاد تغییرات ساختاری مورد نیاز با هماهنگی آن سازمان اقدام نمایند.
به سبب ماده ۱ این بخشنامه مدیریت دانش، فرآیندی نظام مند و مستمر است که بوسیله آن، دانش دستگاه شناسایی، خلق، نگهداری، تسهیم و به کار گرفته شده و به یادگیری، نوآوری، توسعه فردی، توسعه تیمی و توسعه سازمانی منجر می شود.
فرآیندهای مدیریت دانش هم به فرآیندهای پنج گانه ای اطلاق می شود که دانش در دستگاه بوسیله آن فرآیندها «شناسایی و کشف»، «خلق»، حفظ و نگهداری»، «اشاعه و تسهیم»، و «به کارگیری» می شود.
بر این اساس تسهیل گرهای مدیریت دانش عوامل بسترساز و فراهم کننده شرایط سازمانی مناسب می باشد که محرک و تقویت کننده فرآیندهای مدیریت دانش هستند.
راهبردهای مدیریت دانش هم مجموعه اقداماتی است که مسیر دستیابی به اهداف کلان و چشم انداز مدیریت دانش را با در نظر گرفتن شرایط محیط داخلی و خارجی دستگاه ترسیم می کند.
نتایج، خروجی های دانشی هستند که حاصل استقرار نظام مدیریت دانش در دستگاه است. پیامدها هم اثرات مثبت سازمانی بر دستگاه و ذینفعان آنست که حاصل تحقق نتایج مدیریت دانش است.

منبع: