گزارش سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی

ربات کشاورز: گزارش تحلیلی سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اعلام گردید.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر فاطمه امانی؛ مدیر آموزش و نظارت موسسه آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اظهار نمود: مرکز علمی _ کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان توانست در میان ۱۰ مرکز برتر مراکز علمی _کاربردی کل کشور قرار گیرد و از بین ۲۰ مرکز برتر استانی مراکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد، ارومیه، قم، اراک شایسته مورد تقدیر قرار گرفتند.
بنابر اعلام روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی، دکتر امانی ضمن تشکر از زحمات کلیه همکاران مراکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سراسر کشور، گزارش تفصیلی از سطح بندی و عملکرد مراکز در چهار سال قبل را در جدول ذیل عرضه کرد:

منبع: