بالاترین فن بازار منطقه ای برگزیده شد

ربات کشاورز: پارک فناوری پردیس، فن بازار منطقه ای یزد را بعنوان بالاترین فن بازار کشور سال ۹۹ انتخاب نمود.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از پارک فناوری پردیس، شبکه فن بازار ملی ایران هر ساله طی ارزیابی های خود بالاترین فن بازاراهای کشور را مشخص کرده و از آنها تقدیر می نماید.
در حاشیه بیستمین نشست کارگزاران تجارت فناوری، دفتر فن بازار منطقه ای استان یزد بعنوان فن بازار برتر برگزیده شد.
همچنین فن بازارهای منطقه ای استان سمنان و فارس به ترتیب حائز مقام های دوم و سوم شدند.
از جمله فاکتورهای انتخاب فن بازارهای برتر، بازاریابی محصولات دانش بنیان و فناورانه، سرمایه گذاری در اکوسیستم نوآوری کشور، انتقال فناوری و رفع نیاز فناورانه صنایع هستند.
این فن بازارها طی سال قبل بیش از ۳۵۴ میلیارد تومان گردش مالی در اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور ایجاد کردند.
در حال حاضر ۲۵ دفتر فن بازار منطقه ای و ۳ دفتر فن بازار تخصصی با بیش از ۵۰ کارگزار تجارت فناوری در کشور مشغول به فعالت هستند.
شبکه فن بازار ملی ایران برمبنای نقشه جامع علمی کشور و ابلاغیه های شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وظیفه توسعه بازار فناوری کشور را عهده دار است.

منبع: