برترین فن بازار منطقه ای انتخاب گردید

به گزارش ربات کشاورز پارک فناوری پردیس، فن بازار منطقه ای یزد را بعنوان برترین فن بازار کشور سال ۹۹ برگزید.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از پارک فناوری پردیس، شبکه فن بازار ملی ایران هر ساله طی ارزیابی های خود برترین فن بازاراهای کشور را مشخص کرده و از آنها تقدیر می نماید.
در حاشیه بیستمین نشست کارگزاران تجارت فناوری، دفتر فن بازار منطقه ای استان یزد بعنوان فن بازار برتر انتخاب گردید.
همچنین فن بازارهای منطقه ای استان سمنان و فارس به ترتیب حائز مقام های دوم و سوم شدند.
از جمله شاخصهای انتخاب فن بازارهای برتر، بازاریابی محصولات دانش بنیان و فناورانه، سرمایه گذاری در اکوسیستم نوآوری کشور، انتقال فناوری و رفع نیاز فناورانه صنایع هستند.
این فن بازارها طی سال قبل بیشتر از ۳۵۴ میلیارد تومان گردش مالی در اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور ایجاد کردند.
در حال حاضر ۲۵ دفتر فن بازار منطقه ای و ۳ دفتر فن بازار تخصصی با بیشتر از ۵۰ کارگزار تجارت فناوری در کشور مشغول به فعالت هستند.
شبکه فن بازار ملی ایران بر مبنای نقشه جامع علمی کشور و ابلاغیه های شورایعالی انقلاب فرهنگی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وظیفه توسعه بازار فناوری کشور را عهده دار است.