فراخوان ایده و محصولات در آموزش نانو منتشر گردید

فراخوان ایده و محصولات در زمینه آموزش نانو منتشر گردید.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ستاد نانو، رویدادی در زمینه بازی و سرگرمی، اموزش و فناوری نانو با هدف ساماندهی و کمک به ارتقای کمی و کیفیت محصولات آموزشی در زمینه نانو انجام می شود.
این رویداد در امتداد «برنامه ساماندهی و توسعه محصولات آموزشی فناوری نانو» طراحی شده است.
صاحبان ایده یا محصول اولیه جهت شرکت در این رویداد فناورانه می توانند حداکثر تا ۳۱ مردادماه سال ۱۴۰۰ اقدام نمایند.
پس از انجام ارزیابی اولیه مستندات دریافتی در دبیرخانه، طرح های منتخب برای داوری نهایی دعوت خواهند شد؛ در صورت گرفتن تایید کمیته داوران، ایده‏ ها و محصولات منتخب در پروسه توسعه محصول وارد می ‏شوند و زیر نظر راهبر (منتور) مورد تایید واحد ارزیابی و توسعه محصولات آموزشی نانو، فعالیت خودرا تا رسیدن به یک نمونه اولیه قابل ارائه برای جذب سرمایه‏ گذار ادامه خواهند داد.
در مسیر توسعه ایده و محصول، هر یک از تیم های منتخب می توانند از خدمات حمایتی بهره مند شده و بر طبق گزارش عملکرد مستند، به ادامه فعالیت بپردازند.
ایده‏ ها و محصولات آموزشی می بایست در محورهای«ترویج و آموزش مفاهیم و مبانی فناوری نانو»، «آموزش کاربردهای فناوری نانو، شبیه سازی دستگاهها و تجهیزات نانو»، «شبیه سازی پروسه تولید نانو مواد و محصولات نانو» باشند.
نتایج نهایی آبان ماه ۱۴۰۰ مشخص می شود.