برای جبران کمبود بودجه ناسا؛ بزوس برای سفر به ماه ۲ میلیارد دلار هزینه می کند!

به گزارش ربات کشاورز جف بزوس پیشنهاد کرده تا در ازای پرداخت ۲ میلیارد دلار از هزینه های مأموریت به ماه ناسا، بلواوریجین در این پروژه همکاری کند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از پرس اسوسیشن، جف بزوس بنیانگذار آمازون در نامه ای سرگشاده به ناسا پیشنهاد کرده تا در ازای پرداخت چند میلیارد دلاری به این سازمان، شرکت بلواوریجین بتواند در مأموریت های سفر به ماه شرکت نماید. این درحالی است که احتمال دارد ناسا برای مأموریت سفر به ماه با کمبود بودجه روبرو شود (به خصوص در بخش سیستم های فرود انسانی)، بزوس پیشنهاد کرده تا شکاف مالی این سازمان را پر کند. به صورت دقیق ثروتمندترین مرد جهان به ناسا پیشنهاد کرده طی ۲ سال مالی آینده تمام پرداخت ها تا سقف ۲ میلیارد دلار را انجام دهد تا این طرح باردیگر فعال شود. در ماه آوریل ناسا طی قراردادی به ارزش تقریبی ۳ میلیارد دلار ساخت لندر ماه را به اسپیس ایکس واگذار کرد که این امر به اعتراض بلواوریجین منجر گردید. بزوس در نامه خود اخطار داده قرارداد ناسا با اسپیس ایکس سبب شده رقابت در حوزه پروازهای تجاری از بین برود و چنین اقدامی برخلاف برنامه های فضایی تجاری موفقیت آمیز این سازمان بوده است. این درحالی است که بلواوریجین سیستمی برای فرود روی ماه طراحی نموده که میتوان آنرا با کمک موشک های مختلف (از جمله فالکون هوی، SLS، ولکان و نیو گلن)به فضا پرتاب کرد و تصمیم ناسا به حذف این شرکت از رقابت، منجر به حذف مزایای سیستم مذکور شد از طرفی سیستم پرتاب اسپیس ایکس برای ارسال لندر به ماه نیازمند ۱۰ بار پرتاب موشک استارشیپ است. البته ناسا هنوز به این نامه پاسخی نداده است.