ایجاد دستگاه پرتودهنده خون در کشور

ربات کشاورز: دستگاه گاماسل برای پرتودهی به فرآورده های خونی در حد نمونه تولید شد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، فراورده های خونی قبل از انتقال به بدن بیمار، پرتودهی می شود که در این صورت نیاز به دستگاه گاماسل است. این سامانه با هدف پرتودهی به فرآورده های خونی بیماران دارای صلاحیت پیوند سلول های بنیادی خون ساز و گرفتار نقص ایمنی در یک شرکت دانش بنیان با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان انرژی اتمی طراحی و درحال ساخت است. در بیماران کاندید پیوند سلول های خون ساز، بیماران HIV، بیماران نقص ایمنی، نوزادان نارس و… باید فرآورده های خونی پیش از تزریق پرتودهی شوند در غیر این صورت جان بیمار به خطر می افتد.

منبع: