فراخوان جشنواره ملی زنان و حیات اجتماعی در قرن ۱۵

ربات کشاورز: جشنواره ملی زنان و حیات اجتماعی در قرن ۱۵با همکاری جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س)، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و برخی نهادهای دیگر انجام می شود.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، این جشنواره با همکاری جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س)، اداره امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش، پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا (س)، انجمن حقوق شناسی ایران، خانه اندیشمندان علوم انسانی، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه خوارزمی و دانشگاه علامه طباطبایی بصورت علمی برگزار می گردد.

هم اندیشی اساتید و فرهیختگان درباب بازشناسی و چگونگی ارتقاء نقش بانوان در عرصه های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، بهداشتی و مدیریتی و بررسی راهکارهای توانمندسازی و افزایش مشارکت زنان در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی و رسیدن کشور به توسعه در خور و شایسته در قرن ۱۵، از مهم ترین اهداف برگزاری این جشنواره عنوان شده است.
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س)، محورهای اصلی این جشنواره شامل: زنان و مشارکت در سیاستگذاری و برنامه های توسعه؛ زنان و مشارکت در علم و فناوری و نهضت پیشرفت؛ زنان، تحول و مدیریت خانواده؛ زنان و راهکارهای مشارکت اجتماعی است و علاقه مندان می توانند تا ۴ شهریور ۱۴۰۰ جهت ثبت نام به آدرس http: //festival.kish.ir/Festivals مراجعه کنند.

منبع: