رئیس سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران خبر داد همکاری جهاد دانشگاهی برای انجام واکسیناسیون کووید ۱۹

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران ضمن اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص استفاده از تمامی ظرفیت ها در انجام واکسیناسیون عمومی کشور، از طریق اندازی پایگاه تجمیعی واکسیناسیون در این سازمان با هدف تسریع در این مهم اطلاع داد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر مسعود حبیبی، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، واکسیناسیون را یکی از مهم ترین راه های مقابله و قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا دانست و اظهار داشت: جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران بر مبنای مسئولیت اجتماعی خود و با هدف تسریع واکسیناسیون و کوشش برای نجات انسان ها تصمیم گرفت در این امر مهم مشارکت داشته باشد؛ بدین سان با برنامه ریزی های صورت گرفته، پایگاه تجمیعی واکسیناسیون را در جهاد علوم پزشکی تهران راه اندازی نمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، دکتر حبیبی اضافه کرد: این مجموعه در گام اول روزانه ظرفیت تزریق ۳۰۰ تا ۴۰۰ واکسن به هموطنان عزیزمان دارد. واکسیناسیون در این مرکز طبق برنامه ریزی های وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام می شود، بنابراین افراد برای واکسیناسیون در این مرکز باید از راه سامانه salamat.gov.ir ثبت نام واکسیناسیون کرونا اقدام نمایند.

منبع: