در نظرسنجی ایسپا مورد بررسی قرار گرفت؛ میزان امیدواری مردم نسبت به وضعیت بهتر کشور در سال آینده

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) با انجام یک نظرسنجی در سطح ملی، میزان امیدواری مردم نسبت به آینده کشور را بررسی کرد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در یک نظرسنجی میزان امیدواری مردم نسبت به آینده کشور را بررسی کرد و در این نظرسنجی ۴۱.۳ درصد از پاسخگویان گفته اند در سال آینده وضعیت کشور نسبت به الان بهتر می شود.

در مقابل ۲۸.۸ درصد معتقد بودند وضعیت کشور در سال آینده نسبت به الان بدتر می شود. ۱۴.۸ درصد بیان کرده اند وضعیت سال آینده کشور نسبت به الان تغییر نمی نماید. ۱۴.۳ درصد از پاسخگویان پیش بینی از وضعیت آینده کشور نداشته اند و گزینه «نمی دانم» انتخاب نموده اند. ۰.۹ درصد از پاسخگویان به این پرسش پاسخ نداده اند.

براساس اعلام مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، این نظرسنجی در ایام ۱۷ تا ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ در مقیاس ملی انجام شده است. اطلاعات این نظرسنجی با رعایت اصول علمی و با در نظر گرفتن جمعیت ۱۸ سال به بالای کل کشور (اعم از مناطق شهری و روستایی) با تعداد نمونه ۱۵۷۰ نفر به شیوه مصاحبه تلفنی گردآوری شده است.