ارتقای بی سابقه توانایی های حرکتی؛ فیلم پارکور کاری ربات بوستون داینامیکس

به گزارش ربات کشاورز شرکت بوستون داینامیکس توانایی های حرکتی ربات های انسان نمای خویش را تا بدان حد ارتقا داده که آنها می توانند مانند یک ورزشکار حرفه ای رشته پارکور عمل کنند.
دریافت ۷ MB
به گزارش ربات کشاورز به نقل از انگجت، این شرکت در مالکیت هیوندای است ویدئویی را منتشر نموده که در آن ربات اطلس با موفقیت از روی موانعی می پرد، پشتک می زند، بدون سقوط کردن از روی جعبه های با فاصله عبور می کند و با آویزان شدن از میله ها به سمت جلو حرکت می کند.
شرکت سازنده می گوید برای افزوده شدن این توانایی ها به ربات اطلس ماه ها تلاش و سعی شده و آزمایش های زیادی بر روی آنها به منظور حفظ تعادل و افزایش هماهنگی انجام شده است. این ربات برای افزایش دقت و سرعت حرکت از حس بینایی خود هم به شکل جدی استفاده می نماید.
بوستون داینامیکس می گوید ربات های مورد اشاره هنوز ۵۰ درصد شانس شکست در حین حرکت دارند و باید برای اصلاح رویه های حرکتی آنها و بخصوص روان تر کردن آنها تلاش شود. برای تولید انبوه این ربات هنوز برنامه ریزی نشده است.

منبع: