راهی برای درمان ناشنوایی؛ ایمپلنت چاپ سه بعدی برای ترمیم سوراخ های پرده گوش

ربات کشاورز: پژوهشگران دانشگاه هاروارد از تولید نوعی ایمپلنت با بهره گیری از چاپگرهای سه بعدی آگاهی داده اند که از آن می توان برای ترمیم سوراخ های پرده گوش استفاده نمود.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از نیواطلس، وجود سوراخ در پرده گوش منجر به درد و اختلال در شنوایی می شود و ترمیم آن دشوار است، اما ایمپلنت فونوگرافت می تواند خسارات وارد شده به پرده گوش را با کمک به رشد سلول های طبیعی آن برطرف کند.
تولید این ایمپلنت وارد مرحله تجاری شده و انتظار می رود به زودی روانه بازار شود. ایمپلنت مذکور یک تکه بافت نازک و دایره ای است که در واکنش به امواج صوتی مرتعش می شود و این ارتعاش را به علایم الکتریکی مبدل می کند که برای شبکه عصبی مغز قابل درک و تفسیر است. پرده گوش سوراخ شده قادر به این کار نیست و این وضعیت ممکنست موجب عفونت جدی در گوش داخلی شود.
تا قبل از تولید ایمپلنت مذکور برای ترمیم سوراخ های پرده گوش از روش پیوند بافت های بدن خود بیماران استفاده می شد. این روش به طور معمول سبب احیای توانایی های گوش در حد کامل شده و مستلزم ایجاد برش در پشت گوش است که لزوماً موفقیت آمیز نیست.
در ایمپلنت چاپ سه بعدی فونوگرافت شکل پیچیده پرده طبیعی گوش مورد تقلید قرار گرفته و از یک جوهر مصنوعی تولید شده از پلیمری مخصوص برای چاپ سه بعدی استفاده شده است. این ایمپلنت نه فقط به بازگرداندن شنوایی کمک می نماید، بلکه بازسازی سلول های پرده گوش را نیز ممکن می کند.
ایمپلنت مذکور سه ماه پس از کاشت بهینه شده و توانایی های آن به حداکثر می رسد. آزمایش های انجام شده نشانگر موفقیت آمیز بودن این روش است. فونوگرافت را می توان بوسیله مجرای گوش نیز وارد آن کرد و روند کاشت ایمپلنت مذکور را کمتر تهاجمی کرد.

منبع: