اعلام آمادگی همه مراکز جهاد دانشگاهی برای تسریع واکسیناسیون

معاون پژوهش و فناوری دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی از تاسیس مرکز واکسیناسیون جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران اطلاع داد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، محمدرضا پورعابدی، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کادر درمان و جهادگران علوم پزشکی تهران که در تاسیس مرکز واکسیناسیون این مجموعه ایفای نقش کردند اظهار داشت: جهاد دانشگاهی همیشه یکی از رسالت های خویش را رصد چالش ها و مشکلات کشور در سطح جامعه و عرضه چاره برای آنها می داند. با عنایت به کاهش سن گروه های مشمول دریافت واکسن و بالا بودن جمعیت این گروه ها باید همه امکانات در خدمت واکسیناسیون قرار گیرد.
وی ادامه داد: جهاد دانشگاهی با بیان آمادگی به وزارت بهداشت برای همکاری در امر واکسیناسیون، نخستین مرکز واکسیناسیون خویش را توسط سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران راه اندازی نمود که با عنایت به شرایط و امکانات موجود، روند واکسیناسیون در این مجموعه به خوبی انجام می شود. همینطور همه ظرفیت های پزشکی و فضاهای آموزشی که به دلیل شیوع کرونا مورد استفاده قرار نمی گیرد، را در اختیار شبکه واکسیناسیون قرار خواهیم داد. امیدواریم با توسعه این امر در همه واحدهای پزشکی و غیرپزشکی جهاد دانشگاهی در سطح کشور بتوانیم به سهم خود کمکی در پیشبرد واکسیناسیون کرده باشیم.
دومین پایگاه واکسیناسیون جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران راه اندازی می شود
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران هم اظهار داشت: این سازمان در جهت تسریع روند واکسیناسیون و همکاری با وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز واکسیناسیون خود با ظرفیت تزریق روزانه بیشتر از ۴۰۰ دوز واکسن را افتتاح نمود.
دکتر مسعود حبیبی با ابراز امیدواری از افتتاح دومین پایگاه واکسیناسیون جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، از اعلام آمادگی مراکز درمانی جهاد دانشگاهی در تهران و سطح کشور برای پیشبرد این مهم اطلاع داد.

منبع: