معاونت علمی و فناوری اعلام کرد؛ تشکیل ۱۳۵ پایگاه تخصصی برای متخصصان ایرانی غیر مقیم

به گزارش ربات کشاورز بر مبنای اعلام معاونت علمی و فناوری ۱۳۵ پایگاه تخصصی شکل گرفت تا متخصصان ایرانی خارج از کشور خدمات خویش را توسعه دهند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، با فعالیت ۱۳۵ پایگاه تخصصی همکار، فعالیت متخصصان ایرانی خارج از کشور توسعه یافت تا نیازهای داخلی را برطرف کنند.
پایگاه هایی که از میان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز رشد، پارک های فناوری و شرکتهای دانش بنیان منتخب کشور انتخاب شده اند و میزبان متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور هستند تا توان تخصصی خویش را در بخش مورد نظر خود به اشتراک گذارند.
استفاده از توان تخصصی ایرانی ها خارج از کشور یکی از ظرفیت های بالقوه ای است که می تواند به شکلی اصولی و درست به نیازهای داخلی پاسخ دهد. تخصص هایی که در دیگر کشورها وجود دارد اما می تواند در خدمت رفع نیازهای ملی درآید. این توان تخصصی در چارچوب عضویت این افراد بعنوان هیات علمی، ایجاد شرکتهای دانش بنیان، انجام پژوهش های کاربردی و غیره به کمک می آید.
بر همین اساس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با عقد قراردادهایی با دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز رشد، پارک های فناوری و شرکتهای دانش بنیان منتخب کشور اقدام به ایجاد پایگاه هایی تخصصی کرده است تا به کمک آنها توان متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور را به نیازهای داخلی پیوند زند. این کار هم کشو ر را از این توان سیراب می کند و هم اثرگذاری ایرانی ها خارج نشین را در داخل کشور بالا می برد.
این کار ذیل برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور با پشتیبانی از شکل گیری ۱۳۵ پایگاه که شامل بهترین دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و شرکتهای دانش‎بنیان کشور، اجرایی شده است.
برخی از این پایگاه ها شامل دانشگاه الزهرا، انجمن مهندسی شیمی ایران، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی، تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه تبریز، دانشگاه تربیت مدرس و غیره می شود.
همچنین از دیگر پایگاه ها میتوان به دانشگاه تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، پارک فناوری پردیس و غیره اشاره نمود.
از میان این تعداد پایگاه های دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، خواجه نصیر، امیرکبیر، شهید بهشتی، تبریز، اصفهان، شیراز، فردوسی مشهد، پارک فناوری پردیس، پارک شریف و پژوهشگاه رویان بعنوان پایگاه های برتر انتخاب شده اند.

منبع: