در گزارش ربات کشاورز اعلام شد؛ راه نجات کشور از خشکسالی با فناوری

به گزارش ربات کشاورز، دبیر ستاد توسعه فناوری های آب و انرژی معاونت علمی اظهار داشت: طرح های فناورانه ای برای رفع بحران کم آبی در کشور وجود دارد که به سبب نبود سرمایه گذار در حد طرح باقی مانده اند.

مهدی شریف زاده به خبرنگار مهر اظهار داشت: کاهش بارش و تغییرات وضعیت منابع آب تجدیدشونده کشور، عدم مدیریت صحیح و بهینه منابع آبی، افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش مصرف آب فراتر از الگوی مصرف بهینه، فرسوده بودن برخی سامانه های انتقال و توزیع آب و… همچون علل بروز مشکلات کم آبی در نقاط مختلف کشور همچون استان خوزستان است.
دبیر ستاد توسعه فناوری های آب و انرژی معاونت علمی و فناوری در مورد بحران آبی خوزستان اظهار داشت: تاثیر مخرب سدسازی و تنش آبی خوزستان و انتقال آب از سرشاخه های کارون به بیرون از استان، بروز یکباره تغییرات اقلیمی بخصوص کاهش یکباره حجم بارندگی سبب بحران آب خوزستان شده اند.
وی با اشاره به اینکه در مورد سدسازی و مدیریت بهینه سدها در این استان بایستی با دقت عمل بیشتری اقدام گردد، اظهار داشت: یکی از طریق های مقابله با بحران کم آبی در این استان برگرداندن آب های درحال انتقال به فلات مرکزی به مجرای طبیعی آن (رودخانه های خوزستان) است.
وی ضمن اشاره به راهکار دیگری در خصوص رفع بحران کم آبی در خوزستان اظهار داشت: ترویج و فرهنگ سازی اصلاح الگوی مصرف و تعمیر زیرساخت های شبکه توزیع آب از دیگر موارد پیشنهادی است.
شریف زاده تصریح کرد: مشکلات در زمینه راه اندازی بی رویه سد برای ذخیره آب و یا انتقال آن به نقاط دیگر کشور را میتوان با استفاده از سایر روش های ذخیره آب که در نقاط دیگر جهان با شرایط اقلیمی مشابه ایران، بهبود داد.
عامل بروز بحران در هور
دبیر ستاد توسعه فناوری های آب و انرژی معاونت علمی و فناوری افزود: از طرفی دیگر در بخش ایرانی هور، خشک کردن بخش های بزرگی از تالاب به منظور برداشت و استخراج نفت یکی دیگر از علل عمده بروز این بحران در خوزستان است که میتوان استخراج را از راه سکوهای نفتی انجام داد.
شریف زاده افزود: استفاده از منابع آب همراه با نفت طی فرآیند استخراج، بازچرخانی پساب های صنعتی و فناوری های کاهنده تبخیر، استفاده از دستگاههای تصفیه آب سیار، بازچرخانی پساب ها، توسعه و ترویج الگوی کشت مناسب برای مزارع کشاورزی، فرهنگ سازی و ترویج استفاده صحیح از آب برای کشاورزان، عدم کشت محصولات با نیاز آبی بالا، مدیریت صحیح مخازن سدها، کنترل کیفی و پالایش آب خروجی از مزارع، تعمیر و نوسازی شبکه های آبیاری و تجهیزات مربوطه از دیگر راهکارهای علمی برای حل این مشکلات به شمار می روند.
وی اظهار داشت: فرصت های علمی و فناوری های زیادی در داخل کشور موجود است که با استفاده مناسب و بموقع از آنها میتوان مشکلات را به حداقل رساند و با ایجاد هسته علمی و اجرایی کارآمد و دارای سوابق علمی و تجربه کافی در این حوزه و با الگوبرداری از کارهای موفق صورت گرفته در سایر کشورها همچون استحصال آب از دریا و باران میتوان آنها را به لحاظ موارد فنی در ایران پیاده سازی کرد.
الگوبرداری از روش های علمی خارجی
به گفته وی، با تکیه بر مبحث بومی سازی فناوری و پشتیبانی از فناوری های داخلی، ضمن بررسی و امکان سنجی مبحث (از نظر فنی، مشابهت شرایط اقلیمی، اجتماعی و…) میتوان از کارهای موفق خارجی الگوبرداری کرد.
دبیر ستاد توسعه فناوری های آب و انرژی معاونت علمی و فناوری اظهار داشت: در زمان کوتاه و برای حل مشکل خیلی از روستاهای این استان که فاقد لوله کشی آب هستند، قدم اول تأمین بودجه ای کافی برای رساندن آب کافی و سالم با تانکر به این مناطق و استفاده از سیستم های تأمین و تصفیه آب سیار است. همینطور به صورت موازی باید بودجه کافی و تیم علمی و اجرایی قوی ایجاد کرد تا به صورت جهادی به فکر لوله کشی آب برای این مناطق باشند.
وی افزود: راهکارهایی مانند تعمیر و نوسازی و ایجاد زیرساخت های مناسب کاملا وابسته به مسائل مالی هستند و در صورت تأمین بودجه می تواند با سرعت صورت گیرد.
شریف زاده ضمن اشاره به راهکارهای دراز مدت برای رفع مشکل بحران در خوزستان اظهار داشت: سرمایه گذاری لازم برای کاهش آلودگی و شوری آب، اصلاح کشت یا کشت های مقاوم به شوری، استفاده از آب شیرین کن ها، تصفیه فاضلاب های شهری، استفاده از آب های خروجی در هنگام استخراج منایع نفتی، استفاده از فناوری های موثر در کاهش تبخیر آب از سطح مخازن سدها از راهکارهای دراز مدت قابل پیاده سازی در این استان هستند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا تابحال برای حل مشکلات این استان، از مسؤلان دولتی به دنبال راهکار علمی بوده اند اظهار داشت: با عنایت به لزوم پیگیری مشکلات مردم استان و اهمیت موضوع، حتما مواردی دنبال شده است اما این مشکلات نیازمند جدیت و پیگیری بیشتری است.
طرح های فناورانه آبی در انتظار سرمایه گذار
به گفته وی، خیلی از محققان کشور در زمینه های مختلف آب شیرین کن ها، تصفیه فاضلاب، بازچرخانی پساب، شورورزی، کاهش تبخیر از سطح آب و احیاء اراضی و… کارهای موفقی را عرضه کرده اند که بسیاری از این طرح ها در صورت داشتن سرمایه گذار مناسب قابلیت اجرایی شدن دارند.
دبیر ستاد توسعه فناوری های آب و انرژی معاونت علمی و فناوری افزود: خیلی از این طرح ها به علت نداشتن سرمایه گذار یا بی توجهی در حد یک طرح دانشگاهی باقی می مانند.
دبیر ستاد توسعه فناوری های آب و انرژی اضافه کرد: ترویج و حمایت عوامل اجرایی از فناوری های موفق داخلی از دیگر موارد ضروری جهت اجرای این طرح ها است.
شریف زاده در مورد این که آیا دولت از این طرح ها استقبال می کند یا خیر پاسخ داد: استقبال از طرح های فناورانه برای حل مشکلات یکی از رویکرهای مهم دولت ها است. علی هذا به منظور دستیابی به نتایج مطلوب، اجرایی سازی این طرح ها نیازمند حمایت بیشتر دولت و مشارکت سرمایه گذار و همکاری نهادهای حاکمیتی و پیگیری جدی مسؤلان بومی استان ها است.
دبیر ستاد توسعه فناوری های آب و انرژی معاونت علمی و فناوری اظهار داشت: برای بخش تأمین آب آشامیدنی احتیاج به ساخت دستگاههای آب شیرین کن و… است. برای بخش کشاورزی احتیاج به پیاده سازی روش های نوین آبیاری، ترویج روش های مناسب کشاورزی یا ساخت دستگاههای تصفیه به منظور تصفیه فاضلاب ها تا حد استاندارد کشاورزی است.
وی در پاسخ به این که چطور میتوان از طرح هایی که توسط محققان کشور عرضه شده بهره برداری نمود اظهار داشت: با پشتیبانی از توسعه و اجرایی سازی طرح های موفق، اتصال و معرفی فناوران به صاحبان صنایع و سازمان ها و کمک به جلب حمایت و مشارکت سرمایه گذاران میتوان مشکلات این استان را رفع کرد.
شکاف بین صاحبان فناوری با سازمان ها دلیل اصلی بحران در خوزستان
شریف زاده ضمن اشاره به چالش اصلی استان خوزستان اظهار داشت: همچون چالش های اصلی عدم اجرای طرح ها، وجود شکاف بین صاحبان فناوری با سازمان ها و صنایع، کمبود بودجه و ترویج و اطلاع رسانی ضعیف عامل مشکلات در استان خوزستان است.
وی با اشاره به اینکه با آنکه سال جاری استان خوزستان از نظر آب، وضعیت نامناسبی دارد اما بروز خشکسالی را هم نباید نادیده گرفت، اظهار داشت: در استان خوزستان و بعضی از دیگر استانهای کشور، در صورت ترسالی، مشکل به صورت آبگرفتگی معابر و صدمه به زندگی مردم و… و در صورت خشکسالی، به صورت صدمه به کشاورزی، تهدید امنیت غذایی و… نمایان می شود ازاین رو، باید به صورت جامع به این مشکلات پرداخته شود و از راهکارهای مقطعی، جز در موارد رفع سریع آن جهت پیشگیری از خسارت های زیاد، پرهیز شود.
 

منبع: