فراخوان مقاله برای چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز

فراخوان ارسال مقاله به چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز از جانب پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی منتشر گردید.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، پژوهشگاه تکنولوژی های جدید علوم زیستی جهاد دانشگاهی – ابن سینا، چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز (EMIG ۲۰۲۲) را در تاریخ ۸-۷ و ۱۵-۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار می نماید. عناوین مورد بحث در این کنگره شامل “اندومتریوز؛ اپیدمیولوژی، ژنتیک و اپی ژنتیک”، “اندومتریوز و درمان جراحی”، “باروری و حفظ باروری در اندومتریوز”، “لاپاروسکوپیک هیسترکتومی”، “آناتومی در جراحی لاپاروسکوپی”، “کیفیت زندگی در بیماران اندومتریوز”، “نقش تصویربرداری در اندومتریوز”، “اندومتریوز و سرطان”، “درمان های مدیکال”، “عوارض لاپاراسکوپی”، “آندومتریوز و بارداری”، “میوم و آدنومیوز” و ” هیستروسکوپی” اعلام شده است.

علاقه مندان می توانند مقاله های خویش را از ۱۵ شهریورماه لغایت اول آبان ماه ۱۴۰۰ به دبیرخانه چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی زنان و اندومتریوز (EMIG ۲۰۲۲) ارسال نمایند.

نشانی دبیرخانه کنگره: تهران – بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگاه تکنولوژی های جدید علوم زیستی جهاد دانشگاهی – ابن سینا است و شماره تماس ۲۲۴۳۲۰۲۰-۰۲۱، داخلی ۴۵۵ و ۴۵۶ آماده پاسخگویی به سؤالات در رابطه با این کنگره می باشد.

منبع: