برای انتخاب کفش مناسب؛ ساخت چسب حساس به فشار برای تعیین اندازه کفش

یکی از پژوهشگران کشور موفق به طراحی و ساخت چسب حساس به فشار برای تعیین اندازه کفش شد که برای انتخاب کفش مناسب و درست برای کودکان کاربرد زیادی دارد.

دکتر سرور بهبهانی استادیار مهندسی پزشکی-بیوالکتریک و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب درباب اختراع ثبت شده خود با عنوان «چسب حساس به فشار برای تعیین اندازه کفش» به خبرنگار مهر اظهار داشت: پا قلب دوم انسان است و انتخاب کفش مناسب همیشه یکی از دغدغه های افراد در سنین مختلف بشمار می رود.
وی با اعلان اینکه این چالش در مورد کودکان که امکان بیان نیازهای خودرا بطور کامل ندارند دو چندان می شود، اظهار داشت: چسب یکبار مصرف طراحی شده شامل حسگری است که با تحت فشار قرار گرفتن تغییر رنگ می دهد. اگر فرد چسب را در نواحی حساس پا که به طور معمول در تماس با کفش قرار می گیرد نصب کند و تنها چند قدم با کفش گام بردارد، تغییر رنگی در سنسورها ایجاد می شود که از روی این طیف رنگی به وجود آمده می توان میزان فشار وارده بر نواحی مختلف را سنجید.
بهبهانی اشاره کرد: از آنجائیکه اطلاعات به دست آمده تنها شامل تغییر رنگ است نیاز به تفسیر تخصصی ندارد و کاربران معمولی بدون نیاز به آموزش خاص و فقط با مطالعه توضیحات مربوط به ارتباط رنگ ها و میزان فشار می توانند در مورد انتخاب کفش تصمیم گیری کنند.
وی درباب دیگر مزیت این چسب ها اظهار داشت: از طرف دیگر با توجه به این که فرم پای افراد با یکدیگر فرق می کند هر فرد می تواند متناسب با اطلاعاتی که از پای خود و نواحی حساس آن در کفش دارد محل قرار گرفتن چسب را تنظیم و بطور اختصاصی از آن استفاده نماید.
استاد دانشگاه آزاد اضافه کرد: این محصول نمونه خارجی ندارد و برای نخستین بار است که ثبت اختراع می شود.