توسط یک شرکت دانش بنیان محقق شد؛ افزایش میزان خودکفایی و داخلی سازی جعبه های هیدرولیک فرمان خودرو

به گزارش ربات کشاورز یک شرکت دانش بنیان با افزایش تولید و عرضه جک هیدرولیک فرمان، باعث افزایش تیراژ تولید جعبه فرمان هیدرولیک در کشور شد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، نظامعلی علی نژاد، قائم مقام و عضو هیئت مدیره یک شرکت در مورد کارکرد و خصوصیت های سیستم هیدرولیک فرمان خودرو اظهار داشت: با وجود فعالیت ۲۵ ساله صنایع خودروسازی برای هیدرولیک کردن فرمان خودرو های تولیدی، ۸۰ تا ۸۵ درصد وزنی سیستم فرمان هیدرولیک خودرو شامل شیر مقسم فرمان، جک هیدرولیک و پمپ وارداتی است.
وی با اشاره به اینکه الباقی قطعات هم توسط شرکتهای داخلی تولید و تأمین می شود، اظهار داشت: برای نخستین بار در این شرکت دانش بنیان موفق به راه اندازی خط تولید با خودکفایی بالای ۹۵ درصد جک هیدرولیک فرمان و راه اندازی خط تولید آزمایشی شیر مقسم هیدرلیک فرمان با پیچیدگی در تکنولوژی تولید و سخت افزار مورد نیاز شدیم. تولید کیفی با قیمت و شرایط رقابتی همچون خصوصیت های محصول ماست.
علی نژاد اضافه کرد: با شروع تحریم های دوره اول استکبار جهانی و محدویت های نسبی بوجود آمده مصمم به خودکفایی و داخلی سازی مجموعه های حساس فوق در سیستم هیدرولیک فرمان خودرو در ایران شدیم، اما به علت عدم حمایت های قراردادی، مالی، اقتصادی و برنامه ای به سبب ایمنی قطعات در خودرو، این مساله سبب تأخیر و کندی روند خودکفایی شده است.
قائم مقام و عضو هیات مدیره شرکت در مورد صادرات این محصول دانش بنیان هم اظهار داشت: ظرفیت های بوجود آمده فعلاً در حد نیازهای داخلی کشور است. با توسعه و توانمندسازی مجموعه، در صورت حمایت های بیشتر از راه مبادی ذیربط امکان صادرات فراهم خواهد بود.
علی نژاد در مورد تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی برای ساخت و تولید جعبه هیدرولیک فرمان هم اظهار داشت: صندوق نوآوری برای تولید و عرضه جک هیدرولیک فرمان وام سرمایه در گردش به این شرکت تخصیص داده است که موجبات افزایش تولید و گسترش بازار را فراهم نموده است. این شرکت در تلاش است با جذب مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی مبادرت به راه اندازی فاز تولید صنعتی شیر هیدرولیک فرمان برای رفع نیازمندی صنایع خودروسازی کند.

منبع: