تولید محصولات حوزه آب و انرژی با فعالیت ۹ شتابدهنده شتاب گرفت

ربات کشاورز: با ایجاد ۹ شتاب دهنده تخصصی، ورود ایده های کاربردی و خلاقانه بازیگران و فعالان حوزه آب و انرژی به بازار سرعت گرفت.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، با حمایت ستاد توسعه فناوری های حوزه آب و انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۹ شتاب دهنده در کشور شکل گرفته است تا مسیر حرکت فعالان این حوزه تسهیل و فعالیت آنها ریل گذاری شود. این کار می تواند بازیگران حوزه آب و انرژی را شناسایی و استفاده از توانمندی آنها را بیشتر کند.
شتاب دهنده شرکتی است که از شروع کار یک استارت اپ آنرا تحت پوشش خود در می آورند و برای این کار از میان شرکت کنندگان، ایده ای برگزیده و بعنوان استارت اپ انتخاب می کند. شتاب دهنده ها با سرمایه گذاری اولیه بر روی یک شرکت نوپا، درصدی از مالکیت آنرا در اختیار می گیرند.
حوزه آب و انرژی یکی از صنایع کاربردی و راهبردی در کشور شمرده می شود. این صنعت نیازمند استفاده از فناوری ها و نوآوری هایی است که بتواند چالش ها و خلاهای خودرا رفع کند. به همین دلیل نیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای سرعت بخشیدن به فعالیت ها در این عرصه از شکل گیری ۹ شتاب دهنده حمایت کرده است.

منبع: