صندوق پشتیبانی از پژوهشگران از ۱۰ پروژه در ۶ حوزه حمایت می کند

صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران از ۱۰ پروژه حوزه انرژی، تغییرات اقلیم، منابع آب و امنیت غذایی، آلودگی هوا و محیط زیست، مدل سازی و تحلیل سیستم ها حمایت می کند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی از ۱۰ طرح پژوهشی پژوهشگران پیرو عضویتش در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی حمایت می کند.
این اقدام با هدف ارتقا پژوهش های در رابطه با موضوعات فعالیت یاسا و افزایش مشارکت پژوهشگران ایرانی در کارهای این موسسه انجام می شود.
صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در قالب این فراخوان از ۱۰ طرح پژوهشی تا سقف ۵ میلیاردریال حمایت می کند. انرژی، تغییرات اقلیم، منابع آب و امنیت غذایی، آلودگی هوا و محیط زیست، مدل سازی و تحلیل سیستم ها حوزه های اولویت در این فراخوان است.
یاسا موسسه ای پژوهشی و مستقل است که ۲۴ کشور از سراسر جهان در آن عضویت دارند. این موسسه درباب مسائلی پژوهش می کند که کلان تر و پیچیده تر از آنست که ازطریق یک کشور یا یک حوزه علمی قابل حل باشند. هدف از انجام پژوهش های یاسا رسیدن به سیاست گذاری مبتنی بر شواهد درباب اینگونه مسایل پیچیده و کلان است.
فعالیت های علمی یاسا در قالب ۷ گروه پژوهشی انجام می شود که هر یک بر اولویتی خاص تمرکز دارند و توسط تیمی از دانشمندان برتر کشورهای عضو هدایت می شود. در طول پنجاه سال گذشته، این گروه ها علاوه بر انجام پژوهش های پیشرو؛ با هدف رویارویی با چالش های جهانی، منطقه ای و ملی؛ اقدام به ایجاد پایگاه های داده، مدلها و ابزارهای پژوهشی کرده اند که در دسترس پژوهشگران کشورهای عضو قرار داد.