دبیر انجمن علمی معماری و انرژی دانشگاه هنر تاکید کرد ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه هنر

به گزارش ربات کشاورز دبیر انجمن علمی معماری و انرژی دانشگاه هنرگفت: ایجاد و تکمیل بانک اطلاعاتی از رزومه دانشجویان در دانشگاه می تواند در پیدا کردن فرصت های شغلی مناسب به دانشجویان و شرکت های مرتبط کمک نماید.
فاطمه قربانی دانشجوی رشته معماری و انرژی و دبیر انجمن علمی معماری و انرژی دانشگاه هنر در گفت گو با ایسنا، درباره نحوه شروع کار در این انجمن توضیح داد: من و دوستانم فعالیت خودرا از اردیبهشت ۱۴۰۰ شروع کردیم و برنامه داریم تا سطح علمی دانشجویان را ارتقاء داده و به آنها کمک نماییم تا بتوانند آموزش های جانبی ببینند و در کارهای علمی و تخصصی پیشرفت چشمگیری را تجربه کنند.
ایشان سپس اضافه کرد: در این بازه زمانی کوتاه، ضمن برنامه ریزی برای برنامه های آینده و صحبت برای آموزش مطالب جدید و هم چنین رایزنی برای ارتباط گرفتن با گروه های مختلف یک وبینار با موضوع “معرفی پایان نامه های برتر سالهای اخیر در رشته معماری و انرژی” و دستاورد های دانشجویان انجام شد تا دانشجویان جدید بتوانند دراین زمینه آشنایی بیشتری پیدا کنند.
قربانی درباب کارکرد انجمن های علمی اظهار داشت: دانشجویان با ورود به مسائلی همچون مسائل اجتماعی و فرهنگی می توانند مؤثرتر از کارهای مشابهی که توسط افرادی به غیر از دانشجویان صورت می گیرد، بوده و موفق شوند. این مساله از شروع تشکیل انجمن به انضمام برنامه هایی درباب فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در فضای مجازی، مد نظر انجمن قرار گرفت. همین طور از شروع تشکیل انجمن علمی معماری و انرژی فعالیت در فضای مجازی از اصلی ترین دغدغه ها این انجمن است و در این راستا از هیچ تلاشی فرو گذار نمی نماییم.
دبیر انجمن علمی معماری و انرژی دانشگاه هنر، اظهار نمود: دید و نگرش این انجمن به فعالیت در فضای مجازی بعنوان اصلی ترین فعالیت مکملِ کارهای عادی انجمن شمرده می شود به شکلی که اصلی ترین شیوه ارتباط انجمن با دانشجویان بوسیله پلت فرم های مجازی تحت اختیار انجمن صورت می گیرد. بدین سبب باتوجه به نفوذ کم نظیر فضای مجازی در زندگی روزمره دانشجویان، تولید محتوا در فضای مجازی از اهمیت دوچندانی برای انجمن برخوردارست. امیدوار هستم طی این دوره مانند ادوار قبل شاهد فعالیت مفید و سازنده در این راستا باشیم.
وی با اشاره به اهمیت نقش مهم انجمن های علمی در زندگی علمی دانشجویان اظهار داشت: انجمن های دانشجویی بوسیله برگزاری برنامه های آموزشی، نمایشگاهی و رویدادهای فرهنگی میان رشته ای در رابطه با رشته های مختلف موجود در هر دانشگاه می توانند زمینه ساز آشنایی دانشجویان رشته های مختلف شود. شبکه های اجتماعی نقش مهمی در اطلاع رسانی درباب نحوه ی برگزاری برنامه ها هم در بین دانشجویان و هم در بین افراد علاقمند دارند و در صورت برگزاری رویدادها بصورت حضوری اطلاع رسانی در فضاهای عمومی دانشگاه از اهمیت بالایی برخوردارست.
قربانی به نقش مهم و تاثیر برقراری ارتباط بین دانشجویان اشاره و بیان کرد: با افزایش ارتباط بین گروه های مختلف در دانشگاه، می توان این محیط علمی را پویا کرد و انگیزه دانشجویان را برای کارهای بیشتر افزایش د اد، به نحوی که کارهای جدید در دانشگاه تعریف شده و در ادامه شاهد نوآوری و اتفاقات نو و سرآغازی جهت درآمد زایی و در نهایت رشد جامعه را به همراه داشته باشد.
ایشان سپس اضافه کرد: وجود انجمن ها و کانون های دانشجویی بوسیله برگزاری رویدادهای علمی و فرهنگی متفاوت همچون همایش ها و کارگاه ها، می توانند زمینه ساز آشنایی افراد و دانشجویان دانشگاه های مختلف شوند. همین طور برگزاری برنامه هایی با محوریت نمایشگاهی و دستاوردهای دانشجویان می تواند در صورت اطلاع رسانی مناسب بستر مناسبی برای آشنایی شرکتها و موسسات با دانشجویان در جهت ایجاد فرصت های شغلی بوجود آورد.
دبیر انجمن علمی معماری و انرژی دانشگاه هنر در آخر اشاره کرد: باتوجه به ارتباط استادان دانشگاه با موسسات، ایجاد و تکمیل بانک اطلاعاتی از رزومه دانشجویان در دانشگاه و امکان در اختیار گذاشتن این اطلاعات می تواند در پیدا کردن فرصت های شغلی مناسب به دانشجویان و شرکت های مرتبط کمک نماید و موجب رابطه بیشتر بین دانشگاه و بازار کار شود. این مساله مورد توجه انجمن بوده و با جدیت پیگیری می شود.

منبع: