پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی منتشر کرد؛ فراخوان شرکت در پروژه پژوهشی دپارتمان پروتئین های نوترکیب

دپارتمان پروتئین های نوترکیب پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی از پژوهشگران علاقمند به انجام پروژه های تحقیقاتی دعوت به همکاری می نماید.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، پژوهشگران علاقمند به انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه های: بررسی اثربخشی آنتی بادی های نوترکیب در مطالعات سلولی و حیوانی؛ بررسی اثر آنتی بادی های نوترکیب در نمونه بیماران مقاوم به درمان؛ بررسی اثربخشی پروتئین های نوترکیب در مدلهای سرطانی؛ تولید آنتی بادی و پروتئین های نوترکیب؛ خالص سازی پروتئین های نوترکیب با استفاده از سیستم FPLC، دعوت به همکاری می شوند.
برپایه اعلام روابط عمومی پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی، همکاران مشارکت کننده، از نتایج حاصل از انجام این پروژه ها شامل سهم نیروی انسانی، گرنت جذب شده و مقاله مستخرج از آن بهره مند خواهند بود.

علاقه مندان به همکاری می توانند رزومه خویش را به آدرس ایمیل Recombinantprotein1400@gmail.com ارسال کنند.

منبع: