دانشگاه علم و فرهنگ به دانشجویان افغان بورسیه شهریه اعطا می کند

رییس دانشگاه علم و فرهنگ اعلام نمود این دانشگاه بورسیه شهریه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و فرصت مطالعاتی برای استادان دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور افغانستان تخصیص می دهد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر سید سعید هاشمی از اعطای بورسیه ویژه تحصیلی به دانشجویان و نخبگان کشور افغانستان آگاهی داد و اظهار داشت: امکان استفاده از بورسیه شهریه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های کشور افغانستان و فرصت مطالعاتی برای استادان نخبه کشور افغانستان فراهم شده و مطابق بخشنامه دفتر همکاریهای علمی و بین المللی و معاونت پژوهشی این دانشگاه افراد حائز شرایط در کشور افغانستان می توانند از این بورسیه بهره مند شوند.
وی با اشاره بر قرابت های تاریخی، دینی، فرهنگی و زبانی دو کشور ایران و افغانستان اظهار داشت: دانشجویان افغان یکی از گروه های پرجمعیت دانشجویان بین المللی در ایران هستند و روند تقاضای این گروه برای تحصیل در ایران همیشه افزایشی بوده است.
رئیس دانشگاه علم و فرهنگ اضافه کرد: موفقیت های دفتر همکاریهای علمی و بین المللی این دانشگاه در ایجاد شبکه های بین المللی علمی و پژوهشی و همین طور استقبال خوب دانشجویان افغان برای پذیرش در دانشگاه علم و فرهنگ باعث شده تا تمهیدات ویژه ای برای تحصیل نخبگان این کشور در دانشگاه علم و فرهنگ در نظر گرفته شود.
وی با تکیه بر اهمیت مسئولیت های اجتماعی جامعه دانشگاهی، اضافه کرد: دانشگاه علم و فرهنگ با دغدغه کارآفرینی و اشتغال و همین طور توجه به توانایی های آموزشی، علمی، پژوهشی و کارآفرینی و نیز سیاست های دانشگاه در جهت گسترش شبکه های همکاری علمی با کشورهای اسلامی، بورسیه ها و فرصت های مطالعاتی را در رشته های علوم انسانی، هنر و معماری، فنی – مهندسی و… تخصیص داده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، دکتر هاشمی با ابراز امیدواری درباب موفقیت این پروژه در گسترش روابط و تحکیم همکاریهای علمی – پژوهشی و فرهنگی بین کشورهای منطقه، اضافه کرد: جزئیات و شرایط گرفتن بورسیه و فرصت مطالعاتی دانشگاه علم و فرهنگ برای کشور افغانستان در قالب فراخوان متعاقبا اعلام خواهد شد.