تا پایان مهرماه؛ تمدید مهلت ثبت نام در جشنواره بین المللی خوارزمی

مهلت ثبت نام در سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی تا اختتام مهر ۱۴۰۰ تمدید گردید.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، زمان ثبت نام و ارسال مدارک در سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی تا اختتام مهر ۱۴۰۰ تمدید گردید. شرکت کنندگان که قبل از این تاریخ در سی و پنجمین جشنواره خوارزمی ثبت نام کرده اند باید تمامی مستندات الکترونیکی، فیزیکی و هزینه ثبت نام را در سامانه این جشنواره به ثبت برسانند.