ضرورت مهارت آموزی مجدد نیروی کار با جایگزینی خودرو های برقی

ربات کشاورز: کارشناسان اروپایی هشدار می دهند با افزایش میزان خرید و استفاده از خودرو های برقی لازم است نیروی کار در این قاره برای مهارت آموزی مجدد اقدام نمایند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از رویترز، تولید خودرو های برقی گوناگون در قاره اروپا تغییرات اساسی در صنعت اتومبیل سازی به وجود می آورد و پس باید برنامه های مهارت آموزی مجدد در این قاره اجرا شود تا نیروی کار بتواند برای آینده ای آماده شود که هدف از تولید اتومبیل در آن به صفر رساندن میزان انتشار آلاینده های زیست محیطی است.
گروه صنعتی پلت فرم الکتروموبیلیتی، در گزارش تازه خود دراین زمینه تصریح کرده که تا سال ۲۰۳۰ میزان استخدام در صنعت خودروسازی کمتر از یک درصد کاهش پیدا می کند. تعداد افراد شاغل در این صنعت درحال حاضر در حدود ۵.۷ میلیون نفر است.
در عین حال، مشاغل در رابطه با تولیدکنندگان و تامین کنندگان سنتی موتورهای احتراقی به ترتیب ۲۰ و ۴۲ درصد کاهش پیدا می کند و در مجموع نیم میلیون شغل در رابطه با این خدمات در صنایع خودروسازی از بین خواهند رفت. برای اینکه تولید خودرو های برقی به تخصص های دیگری نیاز دارد. همین طور استخدام در بخش های در رابطه با فناوری های به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه ای ده درصد رشد کرده و ۳۰۰ هزار نیروی جدید در این بخش استخدام می شوند.
کمیسیون اروپایی از ممنوعیت تولید و عرضه خودرو های جدید بنزین سوز و دیزلی تا سال ۲۰۳۵ آگاهی داده و خیلی از کشورهای اروپایی نیز قوانین مشابه مستقلی دراین زمینه وضع کرده اند. از همین رو باید افراد مهارت های تازه ای در رابطه با تولید خودرو های برقی کسب کنند تا بتوانند شغل های خودرا حذف نمایند.

منبع: