ستاد فناوری نانو بیش از ۲۶۰ ایده را برای صنعتی شدن داوری کرد

ستاد توسعه فناوری نانو ۲۶۷ ایده نوآورانه نانویی را برای قرار گرفتن در راه صنعتی شدن داوری کرد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، مرکز کاربردی سازی صنعتی نانوفناوری توسط ستاد توسعه فناوری نانو در امتداد پشتیبانی از ایده های نوآورانه و استفاده صنعتگران از ایده های نو در صنعت بوجود آمد.
این مرکز در زمینه های فناورانه ای که بیش ‍ ترین کارایی را در صنعت دارند فعال است و مسیر تبدل ایده به محصول را هموار می کند.
در مرکز کاربردی سازی صنعتی نانوفناوری بیش از ۲۶۷ ایده نوآورانه ارائه شده و از میان آنها، ایده هایی که قابلیت صنعتی سازی داشتند داوری و انتخاب شدند. ۳۰ ایده نوآورانه در مرحله توسعه فناوری قرار دارد و ۱۵ ایده نیز به مرحله صنعتی سازی رسیده است.
این مرکز، برای ۷ حوزه فناوری از پژوهشگران، دانشجویان، شرکت های دانش بنیان و خلاق حمایت می کند تا بتوانند ایده ها و محصولات نوآورانه در زمینه فناوری نانو را به بازار و صنعت برسانند.