فضاپیمای بپی کلمبو از کنار عطارد گذشت

به گزارش ربات کشاورز روز گذشته یک فضاپیما حامل دو مدارگرد متعلق به اروپا و ژاپن هنگام گذر از کنار کوچک ترین سیاره منظومه شمسی از آن عکاسی کرد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از سی ان ان، فضاپیمای «بپی کلمبو» برای اولین بار ساعت ۱۹: ۳۴ دقیقه به وقت آمریکا از فاصله ۲۰۰ کیلومتری عطارد گذشت. این کاوشگر طی فرآیند گذر از کنار سیاره اطلاعات علمی جمع آوری و عکاسی کرد تا آنها را به زمین بفرستد. فضاپیمای مذکور در اکتبر ۲۰۱۸ میلادی به فضا پرتاب شد و مقرر است در کل ۶ بار از کنار عطارد بگذرد و در دسامبر ۲۰۲۵ میلادی وارد مدار سیاره شود. طی این مأموریت در واقع دو کاوشگر در مدار عطارد قرار می گیرد که یکی از آنها مدار گرد متعلق به آژانس فضایی اتحادیه اروپا است. علاوه برآن مدارگرد «مگنتوسفر» عطارد به نام میو هم در مدار سیاره قرار می گیرد که به سازمان فضایی ژاپن متعلق می باشد. این مدارگردها در وضعیت فعلی خود در «ماژول ترانسفر مرکوری» قرار دارند و در ۲۰۲۵ مأموریت های خویش را آغاز می کنند. هنگامیکه فضاپیمای «بپی کلمبو» به اندازه کافی به عطارد نزدیک شود، ماژول ترانسفر مرکوری از آن جدا می شود و دو مدارگرد فعالیت خویش را آغاز می کنند. دو مدارگرد یک سال صرف جمع آوری داده ها می کنند تا به محققان کمک کنند به درک بهتری از این سیاره کوچک و مرموز دست یابند.

منبع: