آشنایی با روش های استفاده از فرآورده های حاصل از گیاهان دارویی

به گزارش ربات کشاورز اجزای شیمیایی در گیاهان دارویی باید به مقدار لازم در بدن جذب شوند تا تاثیر درمانی خویش را ایجاد کنند. فرآورده های حاصل از گیاهان دارویی را میتوان به روش های دهانی، موضعی، بخور و استنشاق دود، استحمام، تزریق زیرجلدی یا داخل ماهیچه ای مصرف کرد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، اجزای شیمیایی در گیاهان دارویی باید به مقدار لازم در بدن جذب شوند تا تاثیر درمانی خویش را ایجاد کنند. میزان جذب مواد و اجزاء مؤثره در داخل سلول های انسان یا جریان خون با عنایت به قطبیت، پایداری و دیگر خصوصیت های شیمیایی اجزاء و روش مصرف آنها، متفاوت است؛ بعنوان مثال، اجزاء فرار هنگامی که از راه استنشاقی وارد بدن شوند، مؤثر هستند و در صورتیکه از راه دهان وارد بدن شوند، چندان تأثیرگذار نیستند.
فرآورده های حاصل از گیاهان دارویی را میتوان به روش های دهانی، موضعی، بخور و استنشاق دود، استحمام، تزریق زیرجلدی یا داخل ماهیچه ای مصرف کرد. در روش مصرف دهانی، مواد پودر شده یا سوسپانسیون ها می توانند از راه استنشاق و جذب موکوسی تأثیرگذار باشند.
در روش مصرف موضعی، روغن ها یا کرم های حاوی گیاهان دارویی و عصاره های آنها مستقیماً بعد از مالیده شده روی پوست جذب می شوند. استنشاق دود حاصل از بعضی داروها هم روش مناسب دیگری برای مصرف فرآورده های حاصل از گیاهان دارویی است و این دود از راه ریه ها جذب می شوند. روغن های فرار به این صورت تجویز می شوند. در بعضی موارد هم گیاهان دارویی یا عصاره های آنها به آب استحمام اضافه می شوند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، آخرین روش مصرف فرآورده های حاصل از گیاهان دارویی، تزریق زیرجلدی یا داخل ماهیچه ای است. برخی از داروهای گیاهی که اغلب به صورت مواد مؤثره خالص هستند، مستقیماً به داخل جریان خون تزریق می شوند. بعضی مواقع اگر مواد از راه دهانی مصرف شوند، حالات خویش را از دست می دهند. آلکالوئیدهای menispermaceae که به صورت سنتی بعنوان مواد شل کننده ماهیچه ها مورد استفاده قرار می گرفتند، از این گروه هستند.