صنعتی سازی محصولات دانش بنیان در گرو استانداردسازی است

ربات کشاورز: عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی صنعتی سازی محصولات دانش بنیان را در گرو استانداردسازی دانست.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، نصرالله جهانگرد امروز در دومین همایش تبیین نقش استاندارد در توسعه اقتصاد دانش بنیان که به مناسبت هفته ملی استاندارد بصورت آنلاین در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، اظهار داشت: ورود شرکت های دانش بنیان به مفاهیم استانداردسازی و مشارکت موسسه استاندارد در تدوین استانداردهای جدید حوزه دانش بنیان ها معرف بلوغ هر دو طرف است.
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد: ما به هر اندازه استانداردها را در شرکت های دانش بنیان توسعه دهیم، به منزله پایه گذاری اقتصاد دانش بنیان است
وی افزود: بدین جهت تدوین استانداردهای جدید در این عرصه جزو ضروریات بشمار می رود و تصور می کنم تولید استانداردهای جدید برای پایه گذاری اقتصاد دانش بنیان نقش مهمی را ایفا خواهدنمود.
به گفته جهانگرد، هر اندازه حوزه دانش بنیان کشور را با قواعد استانداردسازی و استاندارد ممزوج نماییم، به اقتصاد دانش بنیان نزدیکتر خواهیم شد.
وی با اشاره به همکاری دستگاه های دولتی با این صندوق برای توسعه محصولات دانش بنیان مورد نیاز صنایع، اظهار داشت: در این راه شاهد حضور وزیر نفت جهت راه اندازی پارک فناوری، مرکز رشد و ایجاد صندوق مالی با همکاری صندوق و ایجاد خط مالی ۲ هزار میلیاردی در یکی از بانکهای کشور بودیم تا محصولاتی که در شرکت های دانش بنیان در زمینه صنعت نفت تولید می شوند، از طرف وزیر نفت ضمانت خرید شوند.
جهانگرد، استانداردسازی محصولات دانش بنیان را شرط اساسی موفقیت شرکتها دانست و افزود: خیلی از حوزه های فناوری، جدید هستند و ما برای آنها قواعد استاندارد مدونی نداشتیم و می توانیم با تحقیق و توسعه برای آنها استاندارد تدوین نماییم.
وی تصریح کرد: اگر نتوانیم محصول دانش بنیانی را استانداردسازی نماییم، قادر نخواهیم بود صنعتی را ایجاد کنیم؛ چونکه پایه صنعتی شدن، استانداردشدن محصولات است و بدون استاندارد شدن، اقتصاد صنعتی و دانش بنیان معنایی ندارد؛ بدین جهت استاندارد شدن محصولات دانش بنیان از جنبه های مختلف برای ما مهم می باشد.
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار داشت: ما برای تداوم این مسیر همه نوع حمایت را ارائه کرده ایم و ارائه خواهیم داد. بعنوان نمونه ما تا سقف ۷۰ درصد از هزینه های ثبت پتنت و گرفتن استانداردها در سطح ملی و بین المللی به شرکت های دانش بنیان اعطا می نماییم و اگر شرکتها به حمایت های بیشتری نیاز داشته باشند، قادریم که مورد به مورد به هیات مدیره برای تصویب ارجاع دهیم تا محصولاتی در ابعاد بین المللی تولید شوند.

منبع: