جهاد دانشگاهی شریف و ایران خودرو تفاهمنامه همکاری امضا کردند

به گزارش ربات کشاورز سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف با شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو ˮIKIDOˮ قرار داد همکاری امضا کرد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، این تفاهم نامه با هدف توسعه پژوهش های کاربردی، رفع مشکلات صنایع و تامین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز و ایجاد تحول در حوزه های طراحی، مشاوره و تولید با بهره بردن از توانمندی های مشترک سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو IKIDO به امضا رسید.
بر طبق این تفاهم نامه که به امضای دکتر آخوندی رئیس سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و مهندس زارع نژاد مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو IKIDO رسیده است، دو مجموعه در حوزه های تحقیق و توسعه (R&D) در زمینه کارهای صنعت خودرو همکاری می کنند.
مدت زمان این تفاهم نامه که سه شنبه ۲۰ مهرماه به امضا رسید، پنج سال تعیین شده است که در صورت تمایل طرفین قابل تمدید است.
پیش از امضا تفاهم نامه، مدیران شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو IKIDO از توانمندی های مراکز خدمات تخصصی، گروههای پژوهشی، آزمایشگاه ها و کارگاه های ساخت سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف بازدید کردند.