بیش از ۷۰ کسب وکار جدید بواسطه فناوری همگرا به وجود آمد

به گزارش ربات کشاورز مدیر مرکز راهبردی فناوری های همگرای معاونت علمی و فناوری اظهار داشت: تا حالا ۶ دوره پیش شتابدهی برای توسعه محصولات برگزار کردیم و تعداد ۷۴ کسب وکار نوپای همگرا به وجود آمده است.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از مرکز راهبردی فناوری های همگرا، علی محمد سلطانی اظهار داشت: فناوری های همگرا سابقه و قدمتی ۲۰ ساله دارد و هم اکنون تبدیل به واقعیتی غیر قابل انکار شده است. همگرایی فناوری ها فرصتی جدید را پیش روی بشر قرار داده است. مدیر مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره کارهای این مرکز اظهار داشت: ستادهایی در معاونت علمی در زمینه چهار فناوری درحال فعالیت هستند که مرکز درحال همکاری با این ستادها و مراکز نوآوری و پارک های علم و فناوری است تا نقشی مکمل برای ستادها داشته باشد. البته به حوزه های جدید هم ورود کردیم تا از موازی کاری جلوگیری نماییم. سلطانی اضافه کرد: در مدت ۴ سال فعالیت مرکز از توسعه ۱۲۵ محصول همگرا حمایت کردیم البته درصدی هم با شکست مواجه گشتند. تا حالا ۶ دوره پیش شتابدهی برای توسعه محصولات برگزار کردیم و تعداد ۷۴ کسب وکار نوپای همگرا به وجود آمده است.

منبع: