106 طرح فناورانه و خلاق در زمینه امنیت غذایی اجرائی شد

ربات کشاورز: معاونت علمی و فناوری اعلام نمود تا حالا 106 طرح فناورانه در زمینه امنیت غذایی اجرائی شده است.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، تامین امنیت غذایی یکی از موضوعات راهبردی برای کشور است. معاونت علمی و فناوری با برنامه های مختلف تامین آنرا دنبال می کند. اجرای طرح های فناورانه یکی از آنها است.
تاکنون ۱۰۶ طرح فناورانه در این عرصه با بهره گیری از توانمندی دانش بنیان ها و خلاق ها اجرائی شده است. این طرح ها در زمینه های مختلف مانند پزشکی و داروسازی، زراعت و باغبانی، تولید نهاده های کشاورزی، دام و طیور و آبزی پروری بوده است.
فعالان زیست بوم نوآوری کشور همیشه در تلاش هستند تا با راهکارهای فناورانه خود پاسخی برای رفع نیازها عرضه کنند. در زمینه امنیت غذایی نیز همین اتفاق رخ داده است. فعالان این زیست بوم به میدان آمدند تا یک دغدغه اساسی برای آیندگان را با سلاح فناوری مرتفع کنند.

منبع: