طیبی در بازدید از پروژه درحال تکمیل مرکز جامع سرطان تاکید کرد پشتیبانی از تجهیز مرکز جامع سرطان معتمد جهاد دانشگاهی در جنوب تهران

به گزارش ربات کشاورز رئیس جهاد دانشگاهی در بازدید از پروژه در حال تکمیل مرکز درمانی جامع سرطان پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی در جنوب شهر تهران بر پشتیبانی از تجهیز این مجموعه درمانی تاکید کرد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، اعضای هیئت رئیسه جهاد دانشگاهی، خیّرین، مدیران و مشاوران پژوهشکده سرطان معتمد، از پروژه در حال تکمیل مرکز درمانی جامع سرطان پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی بازدید نمودند. با تأسیس و راه اندازی این مرکز بعنوان قطب درمان های فناورانه سرطان، کلیه خدمات در رابطه با تشخیص و درمان سرطان در جنوب شهر تهران به مردم عرضه خواهد شد.

دکتر حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی در بازدید از پروژه در حال تکمیل مرکز درمانی جامع سرطان پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی، با اشاره به این نکته که اقتدار کشور در زمینه های مختلف پزشکی، کشاورزی و صنعتی منجر به توسعه اقتصادی و رفاه مردم و افزایش امنیت آنان می شود، اظهار داشت: نتیجه توسعه علمی و فناورانه در زمینه های پزشکی، عرضه خدمت بالینی است و در سایر حوزه ها هم توسعه علمی منجر به عرضه خدمات مطلوب و افزایش رفاه مردم خواهد شد.

دکتر طیبی با تاکید بر این که جهاد دانشگاهی از شروع تاسیس خود در سال ۱۳۵۹ بر تلاش بر تداوم این الگوسازی در برنامه های خود تاکید داشته، افزود: بر طبق این الگو، تحقیقات انجام شده بصورت کاربردی بوده و در زمینه های مختلف تبدیل به عرضه خدمت یا محصول می شود و این محصول فناورانه هم باید در خدمت مردم باشد؛ همین طور این زنجیر می بایست همیشه به هم متصل بوده و تداوم داشته باشد.

رئیس جهاد دانشگاهی بر پشتیبانی از تجهیز این مجموعه درمانی تاکید کرد و اضافه کرد: ضمن سپاس از خیرین و سرپرست پژوهشکده سرطان معتمد، از استاد دکتر اردشیر قوام زاده هم که در بحث توسعه علمی کشور و خدمات حوزه بالین و دریافت مجوزها، سهم ارزشمندی در تحقق این پروژه داشته اند، تشکر می کنم.

استفاده از کلیه ظرفیت های جهاد دانشگاهی جهت توسعه خدمات تخصصی و فناورانه

دکتر مهدی باصولی، سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی هم در جلسه بازدید از پروژه در حال تکمیل مرکز درمانی جامع سرطان پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی با تاکید بر اهمیت بحث توسعه ای درمان در زمینه های پزشکی جهاد دانشگاهی و عرضه خدمات تخصصی گسترده تر و کامل تر به جامعه اظهار داشت: بنا داریم تا از کلیه ظرفیت های جهاد دانشگاهی جهت توسعه خدمات تخصصی و فناورانه بهره برده و دراین زمینه از تمامی ظرفیت های موجود همچون خیرین و حمایت های مسئولین همچون نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، استفاده نمائیم.
دکتر غلامرضا جاوید، مدیرکل دفتر تخصصی علوم پزشکی جهاد دانشگاهی هم با اشاره به جایگاه اهمیت عرضه خدمات پزشکی مطلوب به مردم از جانب جهاد دانشگاهی تاکید کرد: دراین زمینه، نقش درمان سرطان اهمیت ویژه ای دارد و ایجاد این مرکز با عرضه خدمات تخصصی و فوق تخصصی در منطقه جنوب شهر بعنوان یکی از مناطق محروم شهر، اهمیت این امر را صد چندان خواهدنمود و دفتر خدمات تخصصی پزشکی جهاد دانشگاهی هم این مهم را تا حصول نتیجه و تحقق فرایند تاسیس، بصورت جدی پیگیری خواهدنمود.

منبع: