رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی استان: اکوسیستم فعالی بین دانشجویان، اساتید و کارآفرینان در لرستان وجود ندارد

به گزارش ربات کشاورز لرستان رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق تجاری لرستان اظهار داشت: ارتباط صحیحی بین دانشگاه و صنعت در استان وجود ندارد.
امیر جافری در دومین نشست بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در زمینه علم و پژوهش که با همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی لرستان برگزار شد، اظهار نمود: در کشورهای صنعتی دنبال مدرک نیستند و دانشگاه در این کشورها حول صنعت شکل گرفتند.
وی بیان کرد: در کشورهای صنعتی مردم به دنبال مدرک نیستند و مدرک گرایی مفهومی ندارد.
رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق تجاری لرستان با انتقاد از این که ارتباط صحیحی بین دانشگاه و صنعت در استان وجود ندارد، اظهار نمود: البته این ارتباط در بحث حوزه پزشکی وجود دارد اما در رشته های فنی و مهندسی وجود ندارد.
جافری اظهار داشت: در بعضی رشته های با کمبود نیروی متخصص مواجه هستیم.
وی با اعلان اینکه اکوسیستم فعالی بین دانشجویان، اساتید و کارآفرینان در لرستان وجود ندارد، اضافه کرد: ضرورت دارد که اکوسیستم کارآفرینی شکل گیرد و برای هدفمند کردن مساله پژوهش ارتباط بین این افراد ایجاد شود.
رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق تجاری لرستان بیان کرد: شبکه سازی از این افراد در لرستان صورت گیرد تا نتیجه آن خروجی کارهای مشترک پژوهشی شود.

منبع: