نابودی میکروب های خطرناک با پالس های لیزری بی ضرر

به گزارش ربات کشاورز محققان روشی جدید برای مقابله با باکتری های خطرناک ابداع نموده اند که مبتنی بر استفاده از پالس های فوق کوتاه لیزری است.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از نیواطلس، آنتی بیوتیک ها یکی از مهم ترین اختراعات قرن بیستم بودند، اما اثربخشی آنها به علت مقاومت باکتری ها در مقابل آنها درحال کاهش است. محققان دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس نشان داده اند که پالس های فوق کوتاه نور لیزر می توانند باکتری ها و ویروس ها را بدون صدمه رساندن به سلول های انسانی از بین ببرند.
ظهور «ابر میکروب های» مقاوم به چند دارو، یک بحران در حوزه بهداشت و درمان است که طبق برخی مطالعات، تا سال ۲۰۵۰ می تواند سالانه جان ۱۰ میلیون نفر را بگیرد. بعضی از گونه های باکتری هم اکنون در مقابل هر آنتی بیوتیکی مقاوم هستند و بنابراین پزشکان به دنبال یافتن چاره ای تازه هستند.
آنتی بیوتیک های جدید هم نمی توانند مشکل مذکور را به صورت کامل حل کنند. برای حل این مشکل دانشمندان به دنبال ابداع روش های تازه ای هستند تا مقاومت باکتری ها را درهم بشکنند. همچون این روش ها میتوان به استفاده از مواد دندانه دار، پلیمرهای مصنوعی، مته های مولکولی، خردکننده های فلزی مایع، مولکول های مسموم، و پوشش های فسفر سیاه اشاره نمود.
پالس های فوق کوتاه نور لیزر نه تنها می توانند ویروس ها و باکتری های معمولی را از بین ببرند، بلکه باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک و همینطور هاگ های باکتریایی را که به سختی از بین می روند، نابود می کنند.
این تیم تحقیقاتی تمرکز خویش را بر روی دو گونه خاص ابر میکروب معطوف کرد: استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به چند دارو (MRSA) و E. coli. پالس های لیزری بیشتر از ۹۹.۹ درصد از هر دو نوع میکروب را از بین بردند. این گروه می گوید این تکنیک به این علت مؤثر است که لیزرها ساختارهای پروتئینی درون ویروس ها و باکتری ها را تحریک می کنند و سبب می شوند بعضی از پیوندهای مولکولی آنها شکسته شده و از کار بیفتند.
نکته مهم این است که پالس های لیزری به سلول های انسانی صدمه نمی رسانند و به جهت اینکه تهدیدی برای انسان ها باشند، باید چندین مرتبه قدرتمندتر باشند. بنابراین میتوان آنها را بعنوان ضدعفونی کننده های ایمن بر ضد مواد شیمیایی خطرناک، تشعشعات یا گرما به کار گرفت.